Jõgeva villavabrik läks pankrotti

5. novembril kuulutati Taru Kohtuhoones välja Jõgeva villavabriku omaniku OÜ Rewool pankrot ning praegu tegeleb vabriku ligi nelja miljoni krooni suuruse võlaga pankrotihaldur.

Märgid ettevõtte allakäigust ilmnesid OÜ Rewool juhatajale Janek Äkkele juba selle aasta kevadel. “Kevad on meie ettevõttele olnud alati raske,” tõdes Äkke. Masu tingimustes ettevaatlikuks muutunud investorid ei nõustunud hingitsevat ettevõtet toetama ning pangad ei andnud villavabrikule laenu. Suvel lepiti paratamatusega, pankrot oli vältimatu. Ettevõttes töötas kuusteist inimest, keda asuti koondama juba suve hakul. Oktoobri lõpus oli tööpostil vaid kaks inimest, kes samuti praeguseks koondatud on. 

Saatuslikuks sai jäik laomajandus

Enim võlgnevusi on ettevõttel laenuinvestoritele. Maksuvõlgnevusi on OÜ-l Rewool 1,2 miljoni krooni ulatuses. Varasid on ettevõttel 3,4 miljoni krooni ulatuses, nendest veidi üle poole miljoni moodustab see rahasumma, mis villavabrikul on ostjatelt saamata jäänud.

Kuu algul on ajutine pankrotihaldur Tartu Maakohtu otsuses ära märkinud, et ettevõte on juba pikemat aega töötanud kahjumiga ning ettevõtte omakapital on miinuses. Haldur selgitab kohturaportis, et pankrotistumise üks põhjuseid on liiga suur tootmine lattu. Villavabriku omanik selgitas, et nende laosüsteem oli tõepoolest jäik. “Toodeti liiga palju ühte produkti, mis lihtsalt ei müünud. Sortiment oleks pidanud olema laiem ja laosüsteem paindlikum,” analüüsis pankrotistumise põhjusi Äkke ning lisas, et sellise majandamise tagajärjel kannatas oluliselt ettevõtte käibekapital.

Üheks ettevõtte pankrotistumise põhjuseks oli ka turu vähenemine. Keerulistes majandustingimustes muutusid ka tarbijad ettevaatlikumaks. Vill ja vatt, mille tootmisega OÜ Rewool tegeles, ei kuulu esmatarbekaupade hulka ning kehvades majandusoludes vähenes selle tarbimine oluliselt. Ettevõtte juhataja Janek Äkke selgitas veel, et neil puudus ka aktiivne välisturg, kuhu oma toodangut suunata. Enamik kaupa osteti siiski Eestis. 

Vabrik tahetakse uuesti tööle panna

Siiski ei ole Janek Äkke lõngatootmisele veel käega löönud. Praegu on villavabriku ruumid ilma rendirahata üürile antud ettevõttele Wool & Yarn OÜ, mille üks osanikest on vastselt pankrotistunud ettevõte Rewool juhataja Janek Äkke. Mees kinnitas, et plaanib uue firmaga villavabrikus tööd jätkata.

“Esialgsed läbirääkimised võimalike investoritega on juba peetud,” selgitas Äkke, kes loodab Jõgeva villavabrikus tööd jätkata juba järgmise aasta jooksul. Enda sõnutsi on pankrotistunud villavabriku juhataja oma vigadest õppinud ning püüab neid uue ettevõtte juures tegutsedes vältida. “Kindlasti on tarvis välja vahetada ja uuendada tootmisseadmeid, kaasata uusi IT lahendusi ning turustada toodangut rohkem välismaale,” nentis Äkke.

Järgmisel aastal loodetavasti tööle hakkavas villavabrikus saab sarnaselt eelmisele ettevõttele tööd umbes viisteist inimest. Villavabriku juht oli üsna kindel, et Jõgeva villavabrik alustab tegevust uuesti 2011. aasta jooksul. “Miljonäriks sellise ettevõttega ei saa. See on rohkem nišiäri ja omamoodi elustiil,” tunnistas Äkke, kelle sõnul on tekstiiliäri väljaspool Hiinat üldse väga keeruline ajada. Sellest hoolimata püüab mees oma uutes ettevõtmistes kulud ja tulud tasakaalus hoida.

i

EILI KOITLA

blog comments powered by Disqus