Jõgeva Veevärgis pühib uus luud

Jõgeva Veevärgis (JVV) vahetati mai lõpul välja nõukogu, uuteks liikmeteks nimetati Ahto Vili, Marek Saksing ja Enn Kivi. Paari kuu eest sai ametisse uus juhataja Rait Persidski.


Eelmine JVV juhataja Kalle Pint, kes praegu on asunud tööle Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti inseneriosakonna juhatajana, ütleb, et Jõgeva Veevärk oli ka enne vahetusi täiesti normaalselt toimiv ettevõte.
„Vald sinnamaani oma rahulolematust ei avaldanud. Selle ettevõtte eesotsas olles olen näinud vist viit erinevat nõukogu. Võrreldes teiste omataoliste ettevõtetega pigem hästi kui halvasti juhitud. Ettevõte tuli kõik need aastad oma sissetulekutega toime ja osales ka Euroopa struktuurifondide projektides omaosalusega,“ ütles Pint Vooremaale.

Vee hind erineb piirkonniti

JVV uus juhataja Rait Persidski ei taha ka otse öelda, et midagi valesti oleks olnud. „Võin küll öelda, mida teisiti teen. Minu juhtimisstiil on avatud, juhin inimesi, mitte protsesse. Et neil, kes tööd teevad, oleks maksimaalselt kõik tingimused, mida on võimalik pakkuda. Alates töökeskkonnast kuni informatsiooni ja motivatsioonini,“ ütles Persidski. „Eelmine juht oli inseneritüüpi, seejuures väga hea insener,“ lisas ta.
Seevastu sügavalt rahulolematu on nõukogu uus esimees, endine Torma Soojuse juhatuse liige Ahto Vili. „2020. aasta algul oleks pidanud kehtima juba Jõgeva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava järgi uued tariifid. Ja JVV tööpiirkonnas peaks olema ühine vee hind,“ rääkis Vili.
Et uue hinnakirja ettevalmistamine on suur töö, tõdes ka Rait Persidski. „Statistilisi näitajaid omahindade kujundamiseks me hakkame alles saama. 2019 oli esimene n-ö täisaasta, mil JVV teenindas ka seniseid AS Enveko ja OÜ Torma Soojus kliente. Seetõttu ei olegi hinnad ühtlustunud. Ühisveevärgi ja kanalisatsiooniseaduse järgi peab hind olema tekkepõhine ning konkurentsiametis tuleb läbida väga põhjalik kontroll.
Praegu me tegeleme reoveekogumisalade tegelike kulude väljarehkendamisega,“ selgitas Persidski.
„Jõgeva valla ÜVK arendamise kava järgi peaks koos käibemaksuga Jõgeva Veevärgi halduses nüüd kehtima üks hind, 4.20 eurot. Praegu maksab vee ja kanalisatsiooniteenus Jõgeva piirkonnas 3.86 ja Tormas 5.24 + abonementtasu 1.06, kokku 6.30 eurot.
Kusjuures konkureeriv firma, Palamusel opereeriv Emajõe Veevärk, küsib täna Palamusel teenuse eest 3.31 eurot,“ tõi Ahto Vili numbrid välja.
„Mis Jõgeva linna elanik ütleb, kui talle tõuseb hind 3.86 euro pealt 4.20-le ja midagi paremaks ei lähe?“ muretses JVV nõukogu esimees.
Jõgeva Veevärgi eelmise juhataja Kalle Pindi sõnul tehti ühiste hindade kinnitamiseks eeltöid. „Septembris kavatsesime esitada konkurentsiametile taotluse,“ ütles ta.
Selge on see, et kui hinnad ühtlustada, ei saa seda ühtlustada kõige madalamale hinnatasemele. „Neile, kes maksavad seni vähem, nagu praegu Jõgeva linna tarbijad, peab sel juhul hind tõusma, kui teiste jaoks langeb. Kui võrrelda suuremate vee-ettevõtetega, siis miks me just Emajõe Veevärgi näiteks toome? AS-il Tallinna Vesi ja Tartu Veevärk AS-il on hinnad siiski veel madalamad.
Eks see neil ka toimib sedaviisi, et kallima omahinnaga piirkondi toetatakse teiste arvelt.
Kui JVV praegust nõukogu vaadata, siis on rahulolematus Torma kõrge veehinnaga on natuke üllatav, sest praegune nõukogu esimees oli ju OÜ Torma Soojus juhatuse liige,“ imestas Pint.

Jõgeva vanad
trassid

JVV nõukogu esimees Ahto Vili pani pahaks ka Jõgeva linna vanu trasse, mida ühinenud piirkondadest on tõepoolest kõige rohkem Jõgeva linnas.
„Rohkem kui 30 aastat on turjal 13 km kanalisatsioonitrassidest ja 11 km veetrassidest. Ka on ilma ühiskanalisatsioonita näiteks Vana-Jõgeva küla. Hea aeg raha küsimiseks Euroopa struktuurifondidest, kui omaosalus oli 15%, on mööda lastud. Nüüd võib see ulatuda isegi 50%-ni. JVV endal puudub võimekus investeeringuid teha või laene saada. Ainuke võimalus on, et vald suurendab osakapitali.
Jõgeva linn on kõige täbaramas seisus oma taristu poolest. Sinna on planeeritud kõige suurem investeering, 3,4 miljonit. Ei tea, kust see raha võetakse. Valla eelarves sellega täna üleüldse ei tegeleta,“ kurtis Vili.
Mis saab JVVst ja ühisveevärgi- ning kanalisatsiooniteenusest Jõgeva selles piirkonnas edasi?
„Oma tegevusega loodan tagada, et JVV suudaks täita kõiki neid ühisveevärgi arengukavasse sisse kirjutatud tegevusi ja tagada seal nõutud kvaliteeti. Usun, et need inimesed, kes otsustasid juhtkonna välja vahetada, seda eelkõige silmas pidasidki,“ avaldas Rait Persidski lootust.

ANDRA KIRNA

blog comments powered by Disqus