Jõgeva vallavolikogus vaeti taas Palamuse lasteaia teemat

Möödunud nädalal toimunud Jõgeva vallavolikogu istungil räägiti Palamuse uue lasteaiahoone ehitamisega seotud lepingute õiguspärasusest. Väljakujunenud probleemidele andis hinnangu advokaadibüroo Derling vandeadvokaat Margo Lemetti, kellel vallavalitsus palus olukorda analüüsida.


Margo Lemetti sõnul on endine Palamuse vald sõlminud ehitamisega seotud lepingud õiguspäraselt. Küll aga leiab vandeadvokaat, et nendest tulnuks informeerida omavalitsusi, kellega koos Palamuse vald Jõgeva vallaks ühines. Advokaadi arvamusele esitas vastuväiteid Jõgeva vallavolikogu liige Terje Rudissaar, kes oli lepingute sõlmimise ajal Palamuse vallavolikogu esimees.

Jõgeva vald peab vajalikuks Palamuse lasteaed lõpuni ehitada, kuid ehitajatega püütakse leida kompromisse omavalitsusele soodsamate rahastamisskeemide saamiseks, et vältida väga suuri võlakohustusi.

Möödunud aasta märtsis allkirjastasid Palamuse vallavanem Rait Persidski ja osaühingu KRC ehitus juhataja Siim Kroodo kontsessioonilepingu, mille põhjal ehitusettevõte ehitab lasteaia Nukitsamees uue hoone oma kuludega valmis ja annab vallale rendile.

Probleemil kolm aspekti

Jõgeva vallavanem Aare Olgo kinnitas sissejuhatavas sõnavõtus, et Palamuse vajab lasteaeda ja selle ehitustööd toimuvad graafikukohaselt. Sügiseks on uus lasteaed valmis, kuid õiguslikku hinnangut vajab rahastamisskeem, milles Palamuse vald ehitajaga kokku leppis. „Minu arvates tuleb seda objekti vaadata kahest aspektist: maja valmib kontsessioonilepingu põhjal, päikesepaneelid, torustikud ja muud rajatised tehakse ja paigaldatakse eraldi hanke põhjal. Oluline on kontsessioonilepingu kajastamine Jõgeva valla eelarves, sest see toob kaasa pikaajalise kohustuse. Pole tähtis, kas selle kohustuse nimi on laen või midagi muud, raha tuleb igal juhul valla kassast välja maksta.

Juba möödunud suvel ütles toonane Jõgeva linnapea Raivo Meitus, et vale finantseerimisskeem tekitab uuele Jõgeva vallale 1,5-2 miljonilise kahju. Ka hanget süsteemide väljaehitamiseks hakkas Palamuse vald tegema ilma rahalise katteta, mis on väga ränk finantsdistsipliini rikkumine. Endine Palamuse vald tõi uude valda kaasa mitmesaja tuhande euro ulatuses maksmata arveid. Arved maksis 12. jaanuaril töövõtjale ära uus Jõgeva vald.”

Vandeadvokaat Margo Lemetti märkis, et Jõgeva vallavalitsus tellis sellelt büroolt hinnangu Palamuse lasteaia ehitamisega seotud kontsessioonilepingule ja ka teistele lepingutele.

„Käsitlesime probleemi, lähtudes kolmest momendist. Esiteks, kas menetlused kontsessioonilepingu ja teiste lepinguteni (kaasa arvatud rendileping) jõudmiseks on toimunud õiguspäraselt, teiseks, kas oleks pidanud lepingute sõlmimiseks saama nõusoleku omavalitsustelt, kellega Palamuse vald oli otsustanud haldusreformi käigus ühineda, ning kolmandaks, millised on võimalused lepingutest vabanemiseks või nende muutmiseks.

Hanked olid sõlmitud formaalses mõttes õiguspäraselt, seal midagi ette heita ei saa. Riigihangete sõlmimine käibki väga kindlate reeglite järgi.

Analüüsis jõudsime aga järeldusele, et Palamuse vald pidanuks lepingute sõlmisest informeerima ühinemispartnereid, kuid jättis selle kohustuse nõuetekohaselt täitmata. Lähtudes sellest, on need lepingud vaidlustatavad. Haldusreformi seadusse on väga selgelt sisse kirjutatud omavalitsuse kohustus oma liitumispartnereid finantskohustustest teavitada. Palamuse vallale pidanuks teada olema, et kontsessioonilepingu sõlmimisega kaasneb finantskohustus omavalitsuste ühinemisel loodavale Jõgeva vallale,” rääkis Lemetti.

Advokaat soovitas kompromisse

Advokaadi sõnul võiks formaalselt öelda, et Palamuse vallavolikogu otsustas kontsessioonilepingu sõlmida enne, kui kiideti heaks ühinemisleping. „See on aga väga formalistlik lähenemine. Kontsessioonileping allkirjastati ju 2017. aasta märtsis, pärast seda, kui ühinemisleping oli juba allkirjad saanud. Nüüd tuleb leppida paratamatusega. Kui küsida, kas lasteaed on vaja valmis ehitada, siis on vastus jah, ning ehitajaga tuleks kompromissini jõuda.“

Veel rõhutas Lemetti, et kui kontsessioonileping on sõlmitud kahekümneks aastaks, siis hoonestusõigus on antud viiekümneks aastaks. „Need tähtajad võinuksid kattuda. Minu arvates on aga võimalik kiirendada protsessi, mille käigus vald saab lasteaiahoone omanikuks.”

Endine Palamuse vallavolikogu esimees ja tänane Jõgeva vallavolikogu liige Terje Rudissaar väitis, et Palamuse vald informeeris teisi omavalitsusi kontsessioonilepingu sõlmimisest ühinemisläbirääkimiste raames toimunud koosolekutel. Rudissaar küsis, kas advokaadibüroo on tutvunud Palamuse valla eelarvega.

Vandeadvokaat teatas, et on eelarvega tutvunud, kuid lisas: „Kui eelarves on fakt ühe objekti ehitamise kohta, ei tähenda, et sellest tulenev finantsmõju oleks tuleviku suunates koheselt arusaadav. Finantsprojektsioonis pole ju kõik read märgitud.” „Kui rääkida sisulisest küljest, siis Palamuse vallal oli kohustus pakkuda piirkonna lastele lasteaiateenust. Senine Palamuse lasteaiahoone on väga halvas seisus. Lasteaia ehitamiseks ei jäänud vallal aga muud võimalust kui kontsessioonihange,” lausus Rudissaar.

„Lasteaeda on Palamusele vaja ja see ehitatakse valmis. Ehitada saanuks aga märksa odavamalt. Mind häirib aga asjaolu, et kui lasteaiaprojektiga seonduvalt oleks asju aetud läbimõeldult, saanuks Palamuse laste heaks sama raha eest veel palju rohkem ära teha,” arvas Jõgeva vallavolikogu eelarvekomisjon esimees Peep Põdder.

Vallavanem Aare Olgo märkis oma lõpusõnavõtus, et vald püüab koostöös ehitajatega leida lasteaiahoone edasiseks finantseerimiseks sobivama lahenduse.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus