Jõgeva vallavolikogu võttis vastu valla eelarve

Jõgeva vallavolikogu võttis vastu valla tänavuse eelarve, milles on põhitegevuse tulusid ette nähtud 21,1 miljoni ja põhitegevuse kulusid 20,7 miljoni ulatuses.


Põhitegevuse tuludest peaks 54 protsenti laekuma maksudest, 33 protsenti saadud toetustest, 12 protsenti kaupadest ja teenustest ning üks protsent mujalt. Põhitegevuse kuludest läheb 54 protsenti haridusvaldkonda.
Vaba aja, kultuuri ja religiooni valdkonda suunatakse 14, sotsiaalse kaitse valdkonda 11, valitsemisse 11, majandusvaldkonda 5, keskkonnakaitsesse 3 ning elamu- ja kommunaalvaldkonda 2 protsenti.
„Eelarve tulem on positiivne. Kõigi hallatavate asutuste majandamiskulud on kaetud,” kommenteeris vallavalitsuse pearaamatupidaja Imbi Saar.
Investeerimistegevuseks on planeeritud 8,5 miljonit eurot. 10,3 miljonit soovitakse kulutada põhivara soetuseks, 280 000 euro eest kavatsetakse aga põhivara – maid, hooneid ja kortereid, mida omavalitsus ise ei vaja – müüa. 1,4 miljonit on näiteks plaanis investeerida kohalike teede korrastamisse, Jõgeva keskväljakusse koos riigi toetusega 1,9 miljonit, 5 miljonit Jõgeva põhikooli juurde spordihoone rajamisse, 1,1 miljonit spordikeskuse Virtus renoveerimisse jne.
Riigilt loodetakse saada sihtfinantseeringuna 2 miljonit, millest pool suunatakse Jõgeva keskväljaku renoveerimisse, ülejäänu tervisekeskuse rajamisse.
Valla enda poolne sihtfinantseering (0,3 miljonit) läheb Kuremaa mõisahoone fassaadi renoveerimiseks ja veemajandusprojektides osalemiseks.
Finantseerimistegevusteks on planeeritud 5,4 miljonit. 7 miljonit planeeritakse laenu võtta ja 1,6 tagasi maksta.
Netovõlakoormus, 61 protsenti, jääb lubatud ülempiirist, 80 protsendist, veel päris kaugele.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus