Jõgeva vallavolikogu pidas istungit

Oktoobrikuuks on Jõgeva volikogus planeeritud kaks istungit. Esimene neist sai teoks eile.
Volinikud said ülevaate valla noortevolikogu tööst. Praegu tegeleb vald järgmise aasta eelarve koostamisega.
Kuulati ära vallavanema Angela Saksingu ettekanne Jõgeva valla eelarvestrateegiast aastateks 2023–2026.
Veel arutas volikogu mitmeid kinnisasjadega seotud küsimust.
VOOREMAA

blog comments powered by Disqus