Jõgeva vallavolikogu näitas Torma külade lahkumisele vallast rohelist tuld

Neljapäeval toimunud Jõgeva vallavolikogu istungil kiideti 21 poolthäälega heaks eelnõu „Haldusüksuste piiride muutmise algatamine ja ettepaneku tegemine Mustvee Vallavolikogule”. Lähtuti Torma aleviku ja osade ümberkaudsete külade elanike soovist liituda Mustvee vallaga. Nüüd on teatepulk Mustvee valla käes, kelle otsusest sõltub, kas Texit saab teoks või mitte.


Torma piirkonnas asuvad Torma alevik ning Vanamõisa, Kõnnu, Lilastvere, Oti, Liikatku ja Võdivere külade elanikud olid teinud vallavolikogule pöördumise sooviga ühineda Mustvee vallaga. Arvestades piirkonna elanike soovi, tellis Jõgeva vallavolikogu OÜ Comulus Consulting konsultant Mihkel Laanelt analüüsi, mis käsitleb Torma piirkonna olukorda praegu ja olukorras, kui kõnealused paigad kuuluksid Mustvee valla koosseisu.

Jõgeva vallavolikogu esimees Raivo Meitus märkis istungi sissejuhatuses, et küsimus, mis arutlusele tuleb, vajab väga põhjalikku vaagimist ning arvesse tuleb võtta ka paikkonda tehtud investeeringute kava.

Põdder ja Vili debateerisid omavahel

Vallavolikogu liige Peep Põdder küsis, kas on mõeldav Torma piirkonda käsitlev analüüs trükkida Jõgeva Valla Teatajas. Tema arvates peaks seda lugeda saama iga elanik, kes elab paigas, kust on tulnud soov ühineda Mustvee vallaga.

„Internetti ei pruugi igaühel olla ning seeläbi puudub juurdepääs ka valla kodulehele,” lisas Põdder.

Vallavolikogusse kuuluv kauaaegne Torma põllumajandusosaühingu juhataja Ahto Vili tänas vallavolikogu vajaliku analüüsi tellimise eest. Ta oli kaasa toonud 19. sajandist pärineva baltisaksa publitsisti, folkloristi ja arsti Georg Julius von Schultz-Bertrami koostatud ajaloohõngulise kaardi Torma kihelkonnast ning ütles, et kunagise Torma kihelkonna alad kattuvad suuresti tänase Mustvee vallaga. Vili leiab, et kihelkondadest juurdunud kultuurilist ja ajaloolist ühtekuuluvust tuleks väärtustada ja hoida ka tänapäeval. Ühe iseärasusena tõi ta näiteks kihelkondadele omaseid rahvarõivaid.

Ahto Vilile oponeeris teenekas omavalitsuspoliitik ja SA Jõgeva haigla juhataja Peep Põdder, kes oli arvamusel, et kõike ajaloolist ei saa tänapäeva üle tuua ja praeguste inimeste majanduslike ja sotsiaalsete huvidega kohandada. Selle peale heitis Vili Põdderile ette kultuurikaugust.

Põdder omakorda märkis, et tema sajandite vanuses suguvõsas on mitmeid silmapaistva kultuuritaustaga inimesi ja lisas: „Ärme laskume isiklike solvanguteni. Mina pean teid, härra Vili, väga tugevaks põllumajandusspetsialistiks. Mul on meeles Torma lautade suurepärase piimatoodanguga lehmad. Kadu ma ei ennusta aga ühelegi piirkonnale.”

Info peaks jõudma iga inimeseni

Põdderi sõnul kajastavad kihelkonnad sajanditevanust ajalugu ja seoseid kirikutega. „Näiteks Jõgeva linnale on omad probleemid tekitanud asjaolu, et siin pole oma kihelkonnakirikut, see on Laiusel. Haldusreformi aluseks võinuks võtta ka kunagised kihelkondade piirid, mis olekski olnud üheks reformi aluseks. Otsustati aga teistmoodi ja nii on väga raske ka ühes paigas erandit teha.

Ma austan väga osade Torma kandi inimeste soovi minna üle Mustvee valda. Las nad lähevad kui tahavad. Samas tuleb lugu pidada nendest, kes on selle vastu. Kõik peavad aga olema teadlikud, mis see otsus endaga kaasa toob. Kui otsused tehtud, siis on ka teada, kuidas keegi investeerib ja mis saab edasi,” ütles Põdder Vooremaale.

Veel lisas Põdder, et Torma piirkondade kohta tehtud analüüsi peaksid trükituna saama lugeda mitte ainult Mustvee vallaga ühineda soovivate paikade elanikud, vaid kõik Jõgeva valla inimesed. „Selliseid analüüse tasuks aga teha ka teiste Jõgeva valla piirkondade kohta ja lahkumissoov ei peaks olema tingimata kriteeriumiks,” lisas ta.

„Mina loodan, et enamik Torma kandi rahvast on lõppkokkuvõttes Jõgeva vallast lahkumise vastu. Ma ei poolda ka ise nende alade üleminekut Mustvee valda. Kui küsimus on tõstatud, siis tuleb seda aga arutada,” märkis lühiusutluses vallavolikogu liige, kultuuritöötaja ja kooliõpetaja Valdi Reinas.

„Kohalikud elanikud peavad ise otsustama, kuidas ja kellega käia. Loodan, et rahva tahtest lähtudes otsustavad nii Mustvee kui ka Jõgeva vallavolikogu,” ütles Vooremaale Jõgeva vallavolikogusse kuuluv Riigikogu kogemustega poliitik Raivo Põldaru.

Eelnõu poolt hääletas 21 saadikut. Kaks olid vastu ja üks saadik jäi erapooletuks.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus