Jõgeva vallavolikogu kinnitas selle aasta viienda lisaeelarve

Möödunud neljapäevase Jõgeva vallavolikogu istungi päevakorras oli Jõgeva valla 2020. aasta V lisaeelarve hääletamine, valla eelarve koostamise ja täitmise korra muutmine, korterelamute õuealade korrastamise toetuse andmise korra vastuvõtmine, Jõgeva valla raamatukogude tegevuse ümberkorraldamine ja Jõgeva Raamatukogu põhimääruse kehtestamine.


Ülevaate Jõgeva valla 2020. aasta eelarve täitmisest ja reservfondi kasutamisest andis abivallavanem Terje Rudissaar. Aare Olgo ja Peep Põdderi arupärimistele Aia ja Rohu tänava vahelise jalgtee ehitustöid teinud äriühingutega seonduva ja rekonstrueerimise pakkumuste ning ehitusjärelevalve kohta vastas vallavanem Tiit Lääne. Peep Põdderi arupärimisele Saduküla piirkonna prügiveoringi kohta vastas abivallavanem Terje Rudissaar.
Esimese punktina arutatud Jõgeva valla 2020. aasta V lisaeelarve võttis vallavolikogu vastu. Sellega tehakse valla eelarves ümberpaigutused. Aktuaalsuse kaotanud objektidelt suunatakse 135 000 eurot Jõgeva linna keskväljaku projekteerimiseks. Nimetatud summa hoiab vald kokku Jõgeva linna Suur 5 hoone lifti ehituse, Jõgeva aleviku saunahoone kanalisatsioonitrassiga liitumisest loobumise, kus heitvee probleem on lahendatud rajatise remondiga, samuti Piiri tn 4 tulekindlate uste arvelt. Viimati nimetatud tööd jäävad praegu tegemata, sest sotsiaalosakond kolitakse Suurele tänavale.
Jõgeva valla raamatukogundusega seonduvast saab lugeda järgmisest lehenumbrist.
Ainuke punkt, mille hääletusel vallavolikogu opositsioon ja koalitsioon ühel nõul olid, oli õuealade korrastamise toetuse andmise kord. See võeti vastu 22 häälega. Ülejäänud otsuste suhtes oli opositsioon väga kriitiline ning need sündisid koalitsiooni häältega.
Opositsiooni ettepanekut, kutsuda volikokku esinema keegi keskväljakut projekteerima hakkavatest arhitektidest, sobis ka koalitsioonile. Seda lubati võimalusel ka teha.
ANDRA KIRNA

blog comments powered by Disqus