Jõgeva vallavolikogu kinnitas esimese lisaeelarve

Jõgeva vallavolikogu võttis läinud neljapäeval toimunud istungil vastu valla esimese lisaeelarve. Sellega lisandub eelarvesse põhitegevuse tulusid 281 315 eurot ja investeerimistegevuseks 301 935 eurot.


Füüsilise isiku tulumaksu suurendatakse 166 744 eurot, millest 61 584 eurot suunatakse 3,5 ametikoha sotsiaalpedagoogide personalikuludeks koolidele ning 77 398 eurot tasandusfondi ja rahvastikutoimingute kulude hüvitiste vähenemise katteks, 19 236 eurot raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetuseks ning 8526 eurot lastekeskuse laste isiklike kulude katmiseks.
Toetusfondi vahendite muudatus on summas 191 969 eurot. Investeerimistegevus summas 301 935 eurot kaetakse varade müügiga summas 22 000 eurot ja likviidsete varade muutusega summas 279 935 eurot.
Lisaeelarvesse on märgitud toetussumma ka Kuremaa mõisa peahoone katuse restaureerimiseks. Kogu projekti maksumus on 221 216 eurot, millest JAEKi toetuse osa on 122 112 eurot ja valla toetus 99 104 eurot.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus