Jõgeva vallavolikogu hüvitas Valgevene delegatsiooni vastuvõtukulud

Jõgeva vallavolikogu eraldas möödunud nädalal toimunud istungil stabiliseerimisreservist 2000 eurot käesoleva aasta augustis Jõgeva vallas viibinud Valgevene vabariigi Valožini rajooni delegatsiooni vastuvõtukulude katmiseks.

Jõgeva valla sõprusrajooni neljaliikmeline delegatsioon osales 13. ja 14. augustil Luual toimunud rahvusvahelisel ettevõtjate ja kohalike omavalitsuste kontaktseminaril ning külastas 16. augustil Jõgeva valla suvepidu. Vallavolikogu otsuse kohaselt hüvitatakse delegatsiooni majutus-, toitlustus- ning transpordikulud.

Vallavanem Enn Kurg selgitas, et valla eelarvega on küll eraldatud vahendid delegatsioonide vastuvõtmiseks, kuid esialgsed plaanid lõi segamini Rootsist Dals-Edi kommuunist kevadel saabunud rohkem kui viiekümneliikmelise noortegrupi vastuvõtt. “Vallas viibis ka Paide valla delegatsioon ning nende külastustega seotud täiendavate kulude katmisega see eelarverida ammendus,” nentis vallavanem.

“Augustis avaldasid aga soovi külla tulla ka sõprusrajooni Valožini inimesed ning nende delegatsiooni vastuvõtuks oli samuti vaja kulutusi teha.”

Päevakorrapunkti arutelu käigus tundsid vallavolikogu liikmed huvi ka selle vastu, miks sõbrustab Jõgeva vald Rootsi Dals-Edi kommuuni ning Soome Orimattila linna kõrval just Valgevenega ning kas senised korduvad vastastikused külaskäigud on piirkondade vahel ka ärikontakte tekitanud. Vallavanema sõnul tekivad sõprussidemed siinsete inimeste kontaktide kaudu. “Sõprussidemed Valožini rajooniga tekkisid läbi Priit Saksingu isiklike kontaktide,” selgitas Enn Kurg. “Siiani on visiitide käigus peamiselt kohalike vaatamisväärsustega tutvutud ning teineteise sündmusi külastatud. Meid kutsutakse näiteks tavaliselt sinna 3. juulil, kui tähistatakse linna sünnipäeva. Edaspidi peaksid need visiidid arenema kultuurivahetuseks ja ärikontaktide loomiseks.”

Vallavanema sõnul senised visiidid veel suuremahulisi ärikontakte kaasa toonud ei ole. “Teatud huvi on küll olnud, viimasel korral oli Valožini delegatsioonis üks ehitusettevõtja, kellel on Leedus ühisettevõte, kus tegeletakse LED-lampide tootmisega. Firmal on tootmisbaasid nii Valgevenes kui ka Leedus ning ettevõtja on huvitatud oma toodangu tutvustamisest ning koostööst siinsete ettevõtjatega, kes tegelevad valgustite paigaldamisega.”

Enn Kure sõnul oli augustis Eestis käinud Valgevene delegatsioon huvitatud ka õpilasvahetusest. “Kevadel käis siin Valgevene koolilaste delegatsioon ning valgevenelased olid huvitatud ka meie koolilaste sinnasõidust, konkreetsetest kuupäevadest aga seni juttu ei ole olnud,” lausus vallavanem. Jõgeva valla haridus- ja kultuuritöö peaspetsialist Marika Prave lisas, et Valgevene pool on ilmutanud huvi ka kultuuri- ja taidluskollektiivide vahetamise vastu, kuid ka selles osas pole seni kokkuleppeid sõlmitud. 

i

MATI ALEV

blog comments powered by Disqus