Jõgeva vallavolikogu hakkab juhtima reformierakondlane Margus Kask

Üleeile tuli kokku Jõgeva vallavolikogu, et valida Raivo Meituse tagasiastumise tõttu uus volikogu esimees. Seni vist kõige enam tähelepanu kogunud istungil valiti salajase hääletamise tulemusena Jõgeva vallavolikogu uueks esimeheks 15 poolthäälega 16-st Margus Kask.


Veebruari lõpus otsustas volikogu esimees Raivo Meitus kohast loobuda ja tema volitused lõppesid 3. märtsil. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) järgi on uut esimeest aega valida kaks kuud. Kui see ei õnnestu, loetakse volikogu töövõimetuks ja saadetakse laiali. Vallavolikogul oli seega aega uus esimees leida 3. maini.
Arvestades Eesti välja kuulutatud eriolukorda ja avalike ürituste keeldu, otsustas opositsioon istungit boikoteerida ja kutsus üles seda üldse mitte pidama. Opositsiooni pöördumise avaldas ka 26. märtsi Vooremaa.
Vallavolikogu istung 16 saadiku ja vallavanema osalusel siiski toimus. Päevakord kinnitati muudetud kujul, sinna jäid ainult volikogu esimehe valimine, lasteaia ja huvikoolide osalustasu maksmisest vabastamise küsimus, mis otsustati saadikute digiallkirjastatud avalduste põhjal, ja vallavanema vastused küsimustele, mis lubati esitada istungi protokollis.
Nii volikogu opositsiooni kui ka koalitsiooni seisukohad on iseenesest tõsiselt võetavad.
„Peaministri 24.03.2020 korralduse nr 45 „Eriolukorra juhi korraldus seoses liikumisvabaduse piirangute kehtestamisega avalikes kohtades“ punktis 1.1 on välja toodud piirang, mis keelab avalikus kohas viibida ja koos liikuda enamal kui kahel inimesel, kui tegemist ei ole perekonnaga. See piirang sisaldab ka klauslit „välja arvatud juhul, kui seda ei ole võimalik mõistlikult tagada“.
Volikogul tuleb oma tegevust hoolimata eriolukorrast jätkata. Volikogu peab kokku tulema, kui kiireloomulisi teemasid ei ole võimalik lahendada elektroonilise istungiga. Eeskätt on kitsendus suunatud inimeste kogunemise piiramisele avalikus ruumis. Avaliku koha mõistet on selgitatud korrakaitseseaduse paragrahvis 54. Selle järgi on avalik koht määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või nende kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk. Volikogu istungisaal või istungisaaliks kohandatud muu ruum sellele definitsioonile ei vasta,“ ütleb valla avalike suhete spetsialist pressiteates.

Koalitsioon arvestas ettekirjutusi

Vallavolikogu aseesimees Mai Treial ütles Vooremaale, et oli pidanud põhjalikke konsultatsioone nii juristide kui ka rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste tööd kureeriva osakonnaga.
„Nagunii oli istungi päevakord kärbitud minimaalseks. Ja oleme järginud kõiki terviseameti soovitusi tervisekaitseks ja haigestumisriskide maandamiseks. Aga kohaliku omavalitsuse teenistuses olevad isikud peavad täitma oma tööülesandeid ka eriolukorra ajal,“ ütles Treial.
„KOKSil ei ole muid võimalusi seda praegu lahendada. Mu meelest on siin tõsised puudujäägid, aga seda ei saa ajada Jõgeva vallavolikogu kaela,“ arvas teine vallavolikogu aseesimees Kristjan Vaarpuu. „Digiriigi puhul, kus juba aastaid on e-valimised, peaks ka kohalikul omavalitsusel olema võimalus e-valida, nagu me juba ammu e-valime riigikogu, kohalikke volikogusid ja europarlamenti. Ma usun, et see varsti tuleb ka,“ ütles Vaarpuu.
Jõgeva haigla juht Peep Põdder, kes istungilt väljus kahemeetrise „mõõdulatiga“, oli opositsiooni tegevuse üle üsna nördinud.
„See istung on nüüd küll asjatult tähelepanu saanud. Ja seda opositsiooni tegevuse pärast, kes kasutas odavat populaarsust püüdes ära pandeemiat,“ ütles ta. „Mõõdulati võtsin jah ise kaasa, valmistasime ruumi spetsiaalselt ette, nii oli lihtsam mõõta toolide vahet ja ohutut teed valimiskastini. Samuti olid meil maskid, kindad ja desovahendid. Istung oli nii lühike ja ettevaatusabinõud nii tugevad, et nakkusohtliku inimesega, kui selline oleks volikogus olnud, oleks ohtlikum olnud kohtuda poes või mõnes muus olukorras,“ lisas Põdder.
Ta juhtis tähelepanu sellele, et praegu ei oska keegi pakkuda, kui kaua erakorraline olukord kestab ning millised piirangud võivad veel lisanduda, eriolukorda riigis ei näe aga KOKS ette. Põdder ei saanud märkimata jätta, et tema meelest on kohalik ajaleht valinud selles olukorras opositsiooni poole.
Opositsiooni pöördumisest oli häiritud ka Vaarpuu. „Margus Kask on volikogu esimehena varem tegutsenud ja Jõgeva linnavolikogu juhtinud. Ta teeb seda kindlasti korralikult. Olen kindel, et tema majanduslik olukord pole selline, et muudmoodi poleks toime tulnud, et me peaks need palgad praegu jutuks võtma, need on ju ammu kokku lepitud ja just nende inimese poolt, kes volikokku valiti,“ ütles Vaarpuu.

Opositsioonil teine nägemus

Terje Rudissaar opositsioonist oli aga oluliselt teisel arvamusel: „Kindlasti pidanuks volikogu istung turvalisuse pärast ära jääma. Teises päevakorrapunktis lasteaia ja huvihariduse kohamaksu osas poleks pidanud virtuaalselt istungit läbi viima – võrreldes eelarvekomisjoni kirjaliku istungiga on eelnõu muudetud.
Kui algselt oli eelnõus kirjas, et vabastada lasteaia osalustasust alates epideemia väljakuulutamise ajast, siis volikogusse esitati vastuvõtmiseks eelnõu, kus on kirjas, et lasteaia osalustasu tasumisest ja huvikooli õppetasu maksmisest vabastatakse alates 1. aprillist 2020 kuni eriolukorra kehtimise lõpuni.
Volikogu esimehe valimise oleks ära jätnud, kuna tema on vaja valida alles 3. maiks. Kui ka siis oleks kriisiolukord, oleks saanud füüsilise istungi paremini ette valmistada – kasvõi see võimalus, et hääletatakse autodest jne,“ kirjutas Rudissaar.
Värske volikogu esimees Margus Kask peab volikogus kõige tähtsamaks suhtlemist kõigi osapooltega. „Loomulikult peab vallavalitsuse ja volikogu koostöö toimima ideaalselt. Eriti praegusel kriitilisel ajajärgul. Näen, et praegu on väga vaja kõigi volikogu ja selle komisjonide liikmete sõbralikku, toetavat ja konstruktiivset koostööd.
Volikogu tööplaan räägitakse läbi aasta alguses. 26. märtsil leidis aset volikogu korraline istung. Samas on aeg meie ümber erakorraline, mis nõuab selget juhtimist. Volikogu istungi ettevalmistust pean väga põhjalikuks,“ sõnas Kask.
Tema sõnul ei tehtud seda kiirustades ja mõtlemata. „Et tagada volikogu jätkuv tegutsemisvõimelisus, tuli istung detailideni läbi mõelda: kuidas volikogu liikmed ruumi sisenevad, milline on ruumi paigutus, kuidas leiab aset liikumine salajase hääletuse puhul jne. See kõik oli paigas, arvestades tervisekaitse kõrgendatud nõudeid. Nõuga olid abiks paljud rahandus- ja siseministeeriumi ametnikud, samuti Jõgeva haigla juhataja Peep Põdder.
Tänu uudiskünnise ületamisele on nüüd võimalik pakkuda oma kogemusi ka teistele omavalitsustele. Aeg on meie jaoks esmakordne ning peame kõik õppima, kuidas uues olukorras siiski oma kohustusi täita,“ ütles Kask.

ANDRA KIRNA

blog comments powered by Disqus