Jõgeva vallavolikogu esimeheks valiti Aivar Kokk

Neljapäeval esimesele istungile kogunenud Jõgeva vallavolikogu uus koosseis valis 14 poolthäälega esimeheks valimisliidu Hea Vald esinumbrina kandideerinud Aivar Koka.

Ettevõtjast omavalitsusjuht peab oluliseks investeerimisvõimaluste leidmist valla eelarvest ja erasektori investorite kaasamist mitmete projektide teostamisel.

iii

Aivar Koka kandidatuuri toetasid vastavalt koalitsioonilepingule saadikud valimisliidust Hea Vald, viis Keskerakonna, kolm Reformierakonna ning üks Isamaa ja Res Publica Liidu valimisnimekirjast. Viis Rahvaliidu esindajat jäid hääletamisel erapooletuks.

“Väga oluline, et volikogu esimees juhiks ja korraldaks volikogu tööd selliselt, et kõigi 19 volikogu liikme teadmised, oskused ja kogemused leiaksid rakendamist piirkonna arenguks.

Usun, et Aivar Kokk saab kõige sellega suurepäraselt hakkama,” ütles põllumajandusettevõtja Tiit Maripuu, kes esitaski  Koka kandidatuuri volikogu esimehe ametikohale.

“Mul on tõsine lootus, et Aivar Kokk koos võimeka meeskonnaga veab Jõgeva valla välja keerulistest majandusoludest,” lisas perearst Malle Koppa.

 Aivar Koka sõnul on volikogu üks vastutusrikkamaid ja keerulisemaid ülesandeid järgmise aasta eelarve vastuvõtmine. “Senise vallavalitsuse koostatud eelarveprojektist pole eraldatud ühtegi krooni investeeringuteks. Et omavalitsus edukalt toimiks, peaksid aga eelarvest vähemalt viis protsenti moodustama investeeringud. Investeeringurahad tuleks leida kokkuhoiu arvelt ühes või teises valdkonnas. Samuti on väga oluline erainvestorite kaasamine mitmesugustesse projektidesse,” kinnitas ta.

Jõgeva vallas lähiaastateks plaanitud tähtsamateks töödeks nimetas Aivar Kokk asfaltkattega teede rajamist ja veevärgi- ning kanalisatsioonisüsteemide nüüdisajastamist alevikes ja külades, hooldekodu avamist vallas, koosviibimisteks ja nõupidamisteks sobiliku saali ehitamist Jõgeva alevikku, Kuremaa tervise- ja konverentsikeskuse edasist arendamist ning mäesuusakeskuse väljaehitamist Laiuse mäele.

“Vastu tulles paljude valijate soovidele, peame vajalikuks,  et valdades asuvate koolide ja lasteaia saalid oleksid huvialategevuseks ja ürituste korraldamiseks avatud kõikidele piirkonna elanikele. Kava kohaselt avaneb selline võimalus uue aasta algul,“ märkis ta.

“Probleemidest, nende lahendamisvõimalustest ja samuti uutest ideedest teada saamiseks on väga olulised ka volikogu liikmete väljasõidud valla erinevatesse paikadesse ja mõttevahetused kohalike elanikega,“ ütles volikogu esimees Aivar Kokk.

Jõgeva vallavolikogu aseesimeesteks valiti valimisliidust Hea Vald Alo Teder ja Keskerakonnast Marek Saksing. 

iii

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus