Jõgeva vallavolikogu esimehe palk kahekordistus

22. oktoobril peetud Jõgeva vallavolikogu istungil tehti teatavaks, et vallavolikogu esimehe töötasu on alates 1. oktoobrist viiskümmend protsenti Jõgeva vallavanema palgamäärast. Varem maksti vallavolikogu esimehele veerand vallavanema palgamäärast.

Lihtne arvutus näitab, et selle otsusega tõsteti vallavolikogu esimehe Tiit Lääne kuupalk kahekordseks.  

Avaliku teenistuse veebilehel asuvas andmebaasis on Jõgeva vallavanema Enn Kure sissetulekuks käesoleva aasta 1. aprilli seisuga märgitud 1700 eurot, see tähendab, et nüüdsest saab vallavolikogu juht Tiit Lääne varasema 425 euro asemel 850 euro suurust kuupalka.

Jõgeva vallavolikogu majanduskomisjoni esimees ja vallavolikogu aseesimees Väino Ling põhjendas Tiit Lääne palga kahekordistamist asjaoluga, et ka varem on volikogu esimehe palk olnud pool vallavanema palgamäärast. Veel tõi Väino Ling esile, et Tiit Lääne kindel soov on pühendada end valla arendamisele.

“Erinevatel aegadel on olnud vallavolikogu esimehe panus valla arendamisse erinev ja see sõltus nende inimeste töökoormusest mujal.  Praegune volikogu esimees on lubanud igati panustada valla arendusse, osaleda  komisjonide ja nõukogude töös, valgustada ja propageerida häid algatusi ja tegemisi ajakirjanduses ning aktiivselt osaleda kultuuri- ja spordielu korraldamises,” rääkis Väino Ling.

Jõgeva vallavanem Enn Kurg lisas, et kõigi valla allasutuste palgafond sai oktoobri alguses kaheksaprotsendilise täienduse, et selle arvelt valla eelarvest töötasu saavate inimeste palku tõsta. “Palgatõus ei puuduta õpetajaid, kelle palgaraha tuleb riigilt, ja miinimumpalga saajaid, kelle töötasu tõusis aasta alguses,” märkis vallavanem.

EILI ARULA

blog comments powered by Disqus