Jõgeva vallavolikogu esimees ja vallavalitsus said umbusaldusavalduse

Neljapäevasel Jõgeva vallavolikogu istungil andis opositsioon üle umbusaldusavaldused vallavanemale, abivallavanematele ja volikogu esimehele. Sellele oli alla kirjutanud 12 volikogu liiget.


Opositsioon heidab Jõgeva volikogu esimehele Aivar Kokale ette „hoogsas tempos ideede genereerimist ja nende reklaamimist kui ainuvõimalikke lahendusi, mis tuleb ellu viia olenemata sellest, kas nad on üldse valla rahakotile jõukohased.“

Valda juhitakse isiklikest ambitsioonidest

„Kõiki lähiaastatel arengukavas sätestatud eesmärkide finantseerimist peaks kajastama põhjalik ja pädeva analüüsiga koostatud eelarvestrateegia. Seni pole volikogu eelarvestrateegiat heaks kiitnud, kuid käesoleva volikogu istungile on esitatud 2021. a eelarve projekt, mis viitab vastu võtmata eelarvestrateegiale aastateks 2021–2024,“ seisab avalduses.
Samuti leiab opositsioon, et „Jõgeva valda juhitakse isiklikest ambitsioonidest lähtuvalt ja valla finantsmajanduslikku olukorda halvendavalt, stiilis – pärast mind tulgu või veeuputus, sest mina ju siin ei ela ja kohalikke teenuseid ei tarbi,“ kirjutavad allakirjutanud.
Aivar Kokk sõnas Vooremaale, et umbusaldus üllatusena ei tulnud. „Selge, et kui kevadel koalitsioon moodustus, olid meil suured eesmärgid. Osad inimesed olid kindlad, et me ei suuda poole aastaga neid projekte sellises mahus käivitada. Täna, kui oleme andnud ka järgmise aasta eelarve, on näha, et kõigel on olemas rahaline kate.
Loomulikult paneb osasid volikogu liikmeid ehmatama, et kuidas on see võimalik, kui linnas viimase 10 aasta jooksul peale selle, et riik on investeerinud riigikooli ja põhikooli, jäeti võimlad ja kõik ehitamata, suudetakse äkki leida investeerimiseks ligi 10 miljonit. Me oleme näidanud, kuidas investeeringuid maale tuuakse. Suure tõenäosusega jäävad enamik investeeringutest tegemata, aga see on volikogu enamuse otsus ja seda tuleb aktsepteerida,“ ütles Kokk, lisades, et tänane koalitsioon võtab kõike rahulikult.
„Eks tuleb vaadata nende inimeste otsa, kes ühel päeval on ühes koalitsioonis, järgmine päev teises ja kolmandal uuesti tagasi. See on nende vaba tahe, ma ei süüdista kedagi. Saan oma perele rohkem aega pühendada. Olen tänaseks siin töötanud kuus kuud tasuta. Kõik eelnevad volikogu esimehed on võtnud palka üle 3000 euro kuus. Meie oleme kokku hoidnud, selle aasta eelarvega 10 protsenti ehk pea kaks miljonit eurot kokkuhoidu valla eelarves. Oleme end hästi majandanud,“ sõnas Kokk.
Ka ei mõista ta süüdistust liigsuurtest ambitsioonidest ja enesereklaamist. „Ma ei oska öelda, kui palju ma end reklaaminud olen. Vallalehes väikese lõiguga iga kord tegemistest kirjutanud.
Jah, ambitsioonid ongi suured. Kui eelmisest koalitsioonist meie juurde tuldi, siis oli minu tingimus, et kui teha, siis suuri asju. Kui ambitsiooni ei ole, pole mõtet oma energiat ja aega kulutada. Oluline oleks Jõgeva piirkonda selgelt maakonnakeskusena näidata, et Tartu inimestel ja ettevõtjatel võiks olla koht, kuhu tulla ja töökohti luua. See oli selge eesmärk, miks me suured ambitsioonid võtsime. Keegi ei saa täna öelda, et neil puudub rahaline kate. Kõik on olemas,“ ütles Kokk.

Juhtide suutmatus valda juhtida

Vallavanemale Tiit Läänele, abivallavanematele Aive Tammele ja Terje Rudissaarele esitatud umbusaldustekst on sama.
„Jõgeva vallavanem, hr Tiit Lääne, on näidanud suutmatust juhtida Jõgeva valda. Seda on selgelt näha ja kuulda volikogu istungitel, kus sisulise vastuse asemel üleolevalt loetakse luuletusi, vastatakse stiilis „ma ei tea“ või „pole minu pädevus“. Tähelepanu pööratakse pinnapealsele tegevusele ja enesereklaamile. Oluline, millele peaks tähelepanu pöörama, jäetakse paremaid aegu ootama. Selliseks valusaks näiteks on Jõgeva Tervisekeskuse ehitamine, mis on arengustrateegia projekti kohaselt lükkunud aastasse 2023.
Jääb mulje, et valla elanike tervise eest hoolitsemine on teisejärguline. Tõenäoliselt on põhjus see, et enamus otsustajatest ei kasuta Jõgeva perearstide teenust ning neid jätab külmaks Jõgeva valla elanike olukord,“ seisab umbusaldusavalduses nii Läänele kui ka abivallavanematele.
Lisaks leiab opositsioon, et tõsised möödalaskmised on samuti finantsmajanduses. „Omavalitsuse rahamajanduse tegevus tulude planeerimisel ja nende kasutamise juhtimises. Jõgeva valla 2021. a eelarve projekt ei vasta seadusest tulenevatele nõuetele. Ilmselgelt on näha, et puudub kompetents ja tahe valla jätkusuutlikuks juhtimiseks,“ seisab avalduses.
„See on poliitika,“ ütles vallavanem Tiit Lääne lühidalt. Seda, kas hääled kokku saab, ta ennustada ei soovinud. „Eks selgub järgmisel volikogul. Arvan, et võimalusi on mõlemal poolel. Ma ei ole kindel, et kõik hääled koos on,“ nentis ta.
Lääne jaoks oli arusaamatu, miks süüdistati kogu meeskonda ebakompetentsuses. „See oli kurb, et kõik kolm valitsuse liikmetele tulnud umbusaldusavaldust olid ühe ja sama tekstiga, ei oska öelda, mida selle all mõeldakse,“ ütles ta.
Kuna volikogu liikmed ei saanud päevakorra osas kokkuleppele, lõppes istung pärast umbusaldusavalduste andmist.
Opositsioon on palunud uue istungi toimumisajaks järgmise aasta 7. jaanuari.

KERTTU-KADI VANAMB

blog comments powered by Disqus