Jõgeva vallavolikogu arutas esindaja määramist riigikoolide nõunike kogusse

Jõgeva vallavolikogu arutas neljapäevasel istungil haldusreformi käigus tekkinud vajadust vahetada valla esindajaid riigi kutseõppeasutuse nõunike kogus ja üldhariduskoolide hoolekogudes.

Abivallavanem Arvo Sakjas alustas oma pöördumist tõdemisega, et vallavalitsuse poole pöördus haridus- ja teadusministeerium kirjaga, kus paluti määrata Jõgeva valla esindaja Luua metsanduskooli nõunike kogusse ja anda kooskõlastus valla kui kooli toetava organisatsiooni esindajate määramisel Kiigemetsa kooli ja Jõgevamaa gümnaasiumi hoolekogusse. Opositsiooniliikmed seadsid kahtluse alla vallavalitsuse pädevuse ja info liikumise volikogusse. Mai Treial leidis seevastu, et pädevuse küsimust ei tasuks üles seada kummagi organi puhul. „Ühe puhul on küsimuse arutelu kiirem ja teise puhul vastavalt nii, nagu volikogu istungi tsükkel on. Aga keegi ei ole öelnud, et ei oleks hoolekogus või otsuse järgi nimetatud nõunikuna volikogu liige. Volikogu liikme käest on alati võimalik küsida, kuidas ta seal hoolekogus või nõunikuna toimetab,“ põhjendas Treial.

Sakjas sõnas oma lõppsõnas, et nõunikuks või hoolekogu liikmeks võib tõesti olla ka vallavolikogu liige. „Kui valitsus on personaalid kindlaks teinud, annan sellest kohe teada,“ lubas Sakjas.

KERTTU-KADI VANAMB

blog comments powered by Disqus