Jõgeva vallavanemat ootab umbusaldus

Neljapäevasel Jõgeva vallavolikogu istungil teatasid praegu opositsioonis olev Reformierakonna ning koalitsiooni kuuluv Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon Keskerakonda kuuluva vallavanema Enn Kure umbusaldamisest.  Hääled vallavanema ametist tagandamiseks on koos, sest umbusaldusavaldusel on kümme allkirja.


Istungi algul andis vallavolikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees Ain Viik vallavolikogu esimehele Tiit Läänele vallavanem Enn Kure vastu algatatud umbusaldusavalduse, millel olevast kümnest allkirjast kolm kuulub Reformierakonna ja seitse Isamaa ja Res Publica fraktsiooni liikmetele. Kokku kuulub Jõgeva vallavolikogusse üheksateist saadikut.

Ei toonud valda piisavalt euroraha

Avalduses toovad umbusaldajad rahulolematuse põhjuseks senise vallavanema puudulikku tööd raha taotlemisel Euroopa Liidu fondidest, et saada investeeringuid erineva valdkonna objektide nüüdisajastamiseks ja väljaehitamiseks paikkonnas. “Vald peab vastavalt seadusele katma omaosaluse, kuid uuendamine ja ehitamine ei saa toimuda ainult maksumaksja raha eest, mis sageli teenitud vallavarade müümisega. On tarvis teha sihikindlat ja tulemuslikku tööd raha leidmiseks erinevatest struktuuridest,” ütles Ain Viik.

Enn Kurg märkis, et lisaraha ei taotle vallavanem üksi, vaid see on meeskonnatöö. “Jõgeva vallas pole eraldi arendusspetsialisti, kes tegeleks taotluste kirjutamisega. Vallamaja ametnikud tegelevad selle valdkonnaga muude tööülesannete kõrvalt,” tõdes ta.

Kure sõnul on Jõgeva vald saanud piisavalt Euroopa Liidu raha. “Kõige suuremas mahus on vastavaid rahasid laekunud ühisveevärgi ja kanalisatsiooni renoveerimiseks, mis on võimaldanud kõikidesse suurematesse asulatesse paigaldada vee- ja kanalisatsioonitorustikud, pumbajaamad ja reoveepuhastid. Vastavate rahade taotlejaks oli valla aktsiaselts Kuremaa ENVEKO. Omavalitsusega toimus aga koostöö ettevalmistuse ja omaosaluse osas.

Lisaks Euroopa Liidu rahadele oleme saanud edukalt toetusi ka siseriiklikest investeeringuprogrammidest. Tänu nendele on saanud Vaimastvere kool maakütte, Kurista lasteaed õhk-vesi soojuspumba, renoveeritud on Laiuse lasteaia spordisaal ja lasteaia rühmaruum.

Käesoleval aastal esitasime taotluse tänavavalgustuse renoveerimiseks, koostöös Kuremaa turismi- ja arenduskeskusega käib ettevalmistus, et esitada 10. aprilliks taotlus piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmi Kuremaa mõisa tõllakuuri renoveerimiseks,” märkis vallavanem.

Umbusaldust seostatakse valimistega

Kurg tunnistas, et tema umbusaldamine on seotud lähenevate kohalike omavalitsuste valimistega. “Usun siiski, et suudame praeguse koalitsiooniga jätkata kuni valimisteni, mis toimuvad poole aasta pärast,” ütles Kurg.

Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) fraktsiooni esimees Marek Saksing märkis, et on IRLi fraktsiooni eestkõneleja Enn Kure umbusaldamisel. “Pean aga eetiliseks teemakohased mõtted esimest korda välja öelda volikogu istungil. Pärast seda kommenteerin oma seisukohti ka ajakirjandusele,” lisas ta.

“Senine koostöö koalitsioonipartnerite vahel on töökas ja konstruktiivne. Möödunud nädalal peetud koalitsiooni koosolekul oli meeleolu sõbralik ja ei paistnud ühtegi lahendamatut probleemi. Kuigi IRLi sees tundus juba varem olema omavahelisi lahkhelisid,” ütles volikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Väino Ling.

Tema peab umbusaldamise tõeliseks põhjuseks IRLi väga madalat reitingut ja tõsiseid sisekaemusi. “Valimised on tulemas ja nüüdseks on see valimisvõitlus jõudnud ka meie valda koalitsiooni murendama. Kas see aitab nüüd ka IRLi sellest agooniast üle, eks seda näeb, mina seda ei usu, et see neile kasuks tuleb,” tunnistas Ling.

“Seni on püütud kohaliku elu edendamisel Jõgeva vallas suurest poliitikast hoiduda. Sügisesed valimised tõotavad tulla aga teistsugused, enam pole kaugel ka riigikogu valimised, mis meie elu kindlasti mõjutavad,” tõdes mees.

“Vallavanema umbusaldusavaldus tuli meile ootamatult. Sellele reageerimise otsustame fraktsiooni koosolekul,” ütles praegu opositsioonis oleva valimisliidu Kõigi Kodu esindaja Rainis Uiga.

Vallavanem ise tagasi ei astu

Vallavolikogu esimees Tiit Lääne tegi ettepaneku korraldada istung vallavanem Enn Kure umbusalduse arutamiseks teisipäeval, 4. aprillil. Istungi päevakorras on ka Enn Kurele hüvitise maksmine ja uue vallavanema valimine.

Enn Kurg ütles, et toob volikogu istungil välja andmed lisaraha hankimise kohta. Ise ta tagasi astuda ei kavatse.

Pärast 2013. aasta sügisel toimunud kohalike omavalitsuste valimisi sõlmisid Jõgeva vallas koalitsioonilepingu Keskerakond, Reformierakond ja valimisliit Kõigi Kodu. Vallavolikogu esimeheks valiti Rainis Uiga, aseesimeheks Ain Viik, vallavanemaks sai Enn Kurg.

Juba 2015. aasta 4. septembril sõlmisid koalitsioonileppe aga Keskerakonna ning Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioonid. Vallavolikogu esimeheks valiti IRLi esindaja Tiit Lääne, vallavanemana jätkas Enn Kurg.

Pärast tuleva nädala teisipäevast volikogu istungit selgub, kas Jõgeva valda hakkab juhtima uus võimuliit.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus