Jõgeva vallavanemaks valiti ühehäälselt Enn Kurg

Neljapäevasel  Jõgeva vallavolikogu istungil valiti vallavanemaks senine abivallavanem Enn Kurg. Tema kandidatuuri toetasid kõik 18 kohalviibinud saadikut 19-liikmelisest vallavolikogust.

iii

Kure kandidatuuri Jõgeva vallavanemaks pakkus välja vallavolikogu aseesimees Alo Teder. Teisi kandidaate ei esitatud.

Vallavanemaks valitud Enn Kurg märkis, et ettepaneku kandideerida võttis ta vastu seetõttu, et abivallavanemana sai ta selleks tööks vajalikud kogemused.

“Valla juhtimisel ja arendamisel pean eriti oluliseks, et inimestel jätkuks tööd nii valla asutustes kui ka äriettevõtetes. Tuleb luua igakülgselt soodne pinnas selleks, et inimesed oleksid mõtteerksad ja toimekad.  Mõistagi ei tohi unustada pensionäride ja nende vallakodanike muresid, kes rohkem toetust ja abi vajavad,” kinnitas Kurg, kes ei kuulu ühtegi erakonda.

Uus vallavanem peab perspektiivikaks Jõgeva valla ja linna tulevast ühinemist. “Praegu on teoksil uuring, kus selgitatakse välja nii selle protsessi miinused kui ka plussid,” nentis ta.

“Oma isikuomaduste ja senise tööpraktika poolest sobib Enn Kurg väga hästi vallavanemaks ehk valla tegevdirektoriks. Eeltoodut arvestades otsustaski koalitsioon tema kandidatuuri välja pakkuda,” märkis vallavolikogu esimees Aivar Kokk.

Vallavolikogu liige, osaühingu Merelen juhataja Ain Viik avaldas arvamust, et uus vallavanem peaks tähelepanu pöörama kõikidele probleemidele, ennekõike aga ettevõtluse käekäigule, millest sõltub väga paljude vallaelanike majanduslik turvalisus. “Kindlasti peaks ta koos oma meeskonnaga pingutama selleks, et loodaks veelgi paremad tingimused kultuurisündmuste korraldamiseks.”

“Ka haridusteema on omavalitsuse jätkusuutlikkuses väga oluline. Enn Kurg kui endine pedagoog ja koolijuht on selle valdkonnaga kindlasti põhjalikult kursis,” kinnitas  vallavolikokku kuuluv Vaimastvere Põhikooli direktor Väino Ling.

Raul Taul märkis, et ootab vallavanemalt igas mõttes positiivseid otsuseid ja tegusid.

Vallavolikogu kinnitas ka vallavalitsuse koosseisu, kuhu kuuluvad vallavanem Enn Kurg, Urmas Ingver, Erik Konno, Vello Lukk, Marve Mäletjärv ja Malle Aia.

Vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni hakkab juhtima Gunar Koll, hariduskomisjoni Väino Ling, kultuuri-ja spordikomisjoni Vahur Kukk, maa-heakorra, planeeringu- ja keskkonnakomisjoni Raul Taul ning revisjonikomisjoni Riho Seppet.

iii

blog comments powered by Disqus