Jõgeva vallavanem Aare Olgo: “Kõige tähtsam, et sotsiaalteenused oleksid inimestele lähemal“

Jõgeva vallavanema Aare Olgo hinnangul on pool aastat läinud hästi. „Seitsme kuuga oleme edasi liikunud ja tagasi pole enam võimalik minna, ainult edasi,“ sõnas ta. Peamisteks hirmudeks peab vallavanem seda, et suures vallas on ääremaastumine kerge tulema. „Püüame läbi sõita valla äärmisi punkte ja vaadata, kuidas seal on ja kuidas inimesed ise tunnevad,“ rääkis Olgo, lisades, et haldusreformi polnud mõtet teha reformi pärast, vaid selleks, et elanike elu paraneks või vähemalt ei halveneks. „Me oleme Eesti mastaabis suuruselt teises kümnes, meil on väga suur vald,“ märkis vallavanem.


Kui Torma ühinemine Jõgevaga oli napp, vaid paari hääle vahe, siis Olgo hinnangul on  Sadala ja Kantküla siiski orgaaniliselt Jõgevaga seotud. „Seadus annab inimestele võimaluse, nad peavad koguma allkirju ja siis volikogu teeb oma otsuse. Ma olen kuulnud, et midagi sellist juba käib, aga kui intensiivne see on, ma ei tea,“ selgitas Olgo Torma potentsiaalset võimalust Jõgeva juurest lahkuda. Vallavanema hinnangul tekitaks see asjatuid pingeid ja ümbervaatamisi. „Mulle tundub, et Jõgeva volikogus panustatakse rohkem ääremaadesse,“ kiitis ta ja lisas, et praegu ollakse endiselt tugevalt klammerdunud oma valla külge, kuid meie-tunne tekib pikkamisi. „Oleme Tormasse panustanud ja pühapäeval käisin Sadukülas kogukonnapaviljoni avamisel, mulle tundub, et nad on rahul,“ märkis vallavanem.

Olulised teenusekeskused

Kui Põltsamaa ja Mustvee vallas võis rääkida, et teenusekeskuste olemasolu pole mõnes paigas vajalik, siis Jõgeva valla puhul näeb Olgo, et nii Torma kui ka Palamuse teenusekeskused peavad jääma. „Kõige olulisem on, et sotsiaalteenused oleksid inimestele lähemal. Minu nägemus on, et teenusekeskused jäävad ja ka ühinemislepingus on nii kirjas. Küsimus on selles, kes ja kui palju seal olemas peab olema,“ nentis ta. Teenusekeskuste tugevus sõltub tema sõnul ka nende juhtides, ning need on nii Tormas kui ka Palamusel tugevad.

Olgo sõnul on oluline, et omavalitsus oleks peamiselt inimeste jaoks olemas. „Meil on oluline roll olla maakonnakeskuseks,“ sõnab Olgo, lisades, et praegu pole veel selge, kes maakonda juhib. „Võib-olla polnud maavalitsuste ja maavanemate kaotamine õige valik, aga meil on nüüd suurem roll,“ nentis vallavanem. Tema sõnul on praegu käsil kolm suurt projekti, mille kallal tuleb vaeva näha.  Need on Palamuse lasteaed, Jõgeva põhikool ja Torma politseimaja, lisaks Palamuse muuseum, mille puhul näeb Olgo, et riik võib objekti ära anda. „Oleme praegu püüdnud organisatsiooni üles ehitada ja oleme komplekteeritud. Osa inimesi tuli 1. jaanuaril ja viimased märtsis,“ avalikustas ta tulevikuplaane.

600 seadusandlikku akti

Suure töövõiduna näeb ta ka 600 seadusandliku akti vastuvõtmist. „100 läheb volikokku, aga üle 500 on vallavalitsuse enda korraldused. Võrdluseks: Jõgeva linnavalitsus võttis eelmisel aastal terve aastaga vastu 300 seadusandlikku akti,“ rääkis vallavanem. Tema kinnitusel  tehakse tööd ka arengukavaga ja juba sügisel loodetakse see vastu võtta.

Kui hiljaaegu tähistati Jõgeva linna 80 aasta juubelit, siis valla põhimääruses on punkt, et tähistatakse ka uue valla sünnipäeva. „Me veel ei tea, kuidas seda tähistame, aga igast endisest vallast oleme võtnud ühe tähtpäeva, mida tähistatakse suuremalt üle viie aasta,“ märkis Olgo. „Mulle tundub, et oleme valla ülesehitamisel suhteliselt heas seisus ja kaugele jõudnud. Samas kulub aega, et kõik normaalselt tööle hakkaks,“ oli Jõgeva vallavanem optimistlik.     

KERTTU-KADI VANAMB

blog comments powered by Disqus