Jõgeva vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonda juhib Triin Pärsim

Jõgeva vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhatajana on asunud tööle endine Torma vallavanem Triin Pärsim, kes peab uues ametis esmatähtsaks valla arengukava koostamist. Jõgeva vallavolikogusse tuleb tema asemele asendusliige.


Triin Pärsim on arendustegevusega Jõgevamaal seotud olnud aastast 2004.

“Aja jooksul olen saanud osaleda valdkondlikus, omavalitsuse ja maakondlikus arendustöös,” ütles Pärsim. “Uue omavalitsuse arengute planeerimine on positiivne väljakutse, milles osalemine pakub mulle tõsist huvi. Seepärast otsustasin kandideerida arengu- ja planeeringuosakonna juhataja ametikohale.”

Triin Pärsim märkis, et esimesel aastal tuleb Jõgeva vallal koostada uus arengukava ja teha ettevalmistused uue üldplaneeringu algatamiseks. Kindlasti ei ole võimalik arendustööd teha kabinetis. Kaasamise ja avalikustamise protsessid toimuvad kohtadel.

“Torma vallavanema töö kõrval oli minu ülesanne ka arendusprojektide ellu viimine. Ka varem maavalitsuses töötades sain hea planeerimisprotsessides osalemise kogemuse. Olen valmis kõiki oma varasemaid kogemusi uue valla heaks kasutama,” rääkis Pärsim.

Tema sõnul on vara rääkida ideedest, mida uues ametis ellu viia.

“Kõigepealt on vaja piirkondade ja valdkondade senised arenguplaanid kaardistada ja leida võimalused nende realiseerimiseks,” ütles Triin Pärsim.

Peale tema töötab Jõgeva vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonnas veel kuus inimest. Kõik ametikohad on täidetud.

Triin Pärsim sai valimistel ka mandaadi Jõgeva vallavolikogusse ja valiti vallavolikogu teiseks aseesimeheks. Tema asendusliikmena tuleb volikogusse Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimekirjas kandideerinud Torma valla põllumajandusettevõtja Ain Aru. Triin Pärsim valiti ka volikogu teiseks aseesimeheks. Sellesse ametisse tuleb nüüd uus inimene valida.

Triin Pärsim on lõpetanud Nõo reaalgümnaasiumi ja Räpina kõrgema aianduskooli keskkonnakaitse erialal. Ta on lõpetanud Eesti Põllumajandusülikooli bakalaureuseõppe loodusvarade kaitse ja kasutamise erialal ja Eesti Maaülikoolis magistriõppe linna ja tööstusmaastike korralduse erialal. Ta on töötanud MTÜ Jõgevamaa Omavalitsuste Aktiviseerimiskeskus projektijuhina (Euroopa sotsiaalfond, KIK), Jõgeva maavalitsuse arendusspetsialistina, planeeringute nõunikuna ja Torma vallavanemana ning tegelnud kohalike omavalitsuste süsteemis arendustööga.

Triin Pärsim elab Sadalas, tütar Eva Maria on 19 ja poeg Kaarel Eerik 7 aastane.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus