Jõgeva vallavalitsus ootab aasta õpetaja kandidaate

Jõgeva valla aasta õpetaja konkursi eesmärgiks on tõsta esile, tunnustada ja tutvustada üldsusele õpetajaid, kelle töö ja isiklik eeskuju on innustanud lapsi saavutama parimaid võimetekohaseid tulemusi, mõjutanud neid osalema huvi- ja ühiskondlikus tegevuses, kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks, pälvinud laste, kolleegide ja lastevanemate lugupidamise, mõjutanud õppeprotsessi kaasajastamist ning ühtse meeskonna tekkimist haridusasutuses.


Tunnustust avaldatakse kolmes kategoorias: Jõgeva valla aasta õpetaja üldhariduskoolis, kes selgitatakse välja Jõgeva vallas tegutsevate üldhariduskoolide pedagoogide hulgast, Jõgeva valla aasta õpetaja koolieelses lasteasutuses, kes selgitatakse välja Jõgeva valla lasteaedade pedagoogide hulgast ja Jõgeva valla aasta õpetaja huvikoolis, kes selgitatakse välja Jõgeva vallas tegutsevate huvikoolide pedagoogide ning spordiklubide treenerite hulgast.
Jõgeva valla aasta õpetaja kandidaate saab esitada 25. septembrini Jõgeva vallavalitsuse kantseleisse (Suur tn 5, Jõgeva linn) või elektrooniliselt aadressil info@jogeva.ee.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus