Jõgeva vallast saab toetusi küsida

Jõgeva vallavalitsus ootab 1. novembriks projekti- ja tegevustoetuste taotlusi mittetulundusühingutelt ja seltsingutelt. Mittetulundustegevuse toetuse eesmärk on toetada tegevusi omaalgatuse arendamiseks, mis tagavad Jõgeva valla elanike vaimse ja füüsilise heaolu ning mitmekesise võimete arendamise turismi, keskkonnakaitse, tervishoiu, noorsootöö, rahvakultuuri, hariduse ja sotsiaalse kaitse valdkondades.


Tegevustoetust võivad taotleda mittetulundusühingud, sihtasutused ja seltsingud mittetulundusliku tegevuse toetamiseks. Mittetulundusühingute ja sihtasutuste asukoht ning seltsinglaste rahvastikuregistrijärgne elukoht peab olema Jõgeva vallas.

Tegevustoetus makstakse välja kahes võrdses osas, millest esimene ühe kuu jooksul otsuse tegemisest ja teine osa 25. juuliks ning projektitoetus makstakse välja üks kuu enne projekti tegevuste algust.

Taotluste vormid on leitavad Jõgeva valla kodulehelt.

Vooremaa

blog comments powered by Disqus