Jõgeva vallas sündis Keskerakonna, Reformierakonna ja valimisliidu Kõigi Kodu koalitsioon

 

Kolmapäeval sõlmisid Jõgeva vallavolikogus koalitsiooni moodustamiseks kokkuleppe Keskerakond, Reformierakond ja valimisliit Kõigi Kodu. Kokkuleppe järgi kuulub Keskerakonnale vallavanema, valimisliidule vallavolikogu esimehe ja Reformierakonnale vallavolikogu aseesimehe ametikoht.

Keskerakonna valimisnimekirja esinumbrina kandideerinud Jõgeva vallavalitsuse keskkonnaspetsialist Vello Lukk märkis, et Reformierakonna ja valimisliiduga Kõigi Kodu ajendasid koalitsioonilepet sõlmima sarnased kavatsused Jõgeva valla arendamisel ja reaalsed võimalused nende plaanide elluviimiseks.

 

IRL soovis nii vallavanema kui ka volikogu esimehe kohta

“Esialgne plaan luua koalitsioon valimised võitnud ja volikogus seitse kohta saanud Isamaa ja Res Publica Liiduga ei teostunud.  Põhjuseks oli IRL soov saada endale nii vallavanema kui vallavolikogu esimehe ametikoht, meie seisukohalt pidi ühe omavalitsusjuhi koha täitma aga Keskerakond,” lausus ta.

“Kahjuks kujunes olukord selliseks, et Jõgeva vallas valimised võitnud Isamaa ja Res Publica Liit jäi koalitsioonist välja. Eks igast ebaõnnestumisest on tulevikus ka midagi õppida ja järeldusi teha,” tõdes IRLi nimekirjas kandideerinud Marek Saksing.

Ta tunnistas, et isiklikult polnud ta vastu Enn Kure jätkamisele vallavanemana. “Olen tänulik 101 valijale, kes minu poolt hääletasid, ja püüan Jõgeva valla arendamisele kaasa aidata opositsioonis. Valimistel osalesin IRLi nimekirjas, kuid olen parteitu ning valmis toetama ka koalitsiooni ettevõtmisi, mis ühtivad minu arusaamadega Jõgeva valla heast käekäigust. Samuti on jätkuvalt eesmärgiks arendada kodupiirkonda ettevõtjana ja mittetulundusühingute kaudu,” lisas Saksing.

 

Valimisliidu eesmärgiks parandada elu vallas

Reformierakonna valimisnimekirja esikandideerija Ain Viik ütles, et valiku põhjustas asjalik ja konstruktiivne koostöö Keskerakonnaga vallavolikogu eelmises koosseisus. “Samuti oli eelistuse põhjuseks asjaolu, et Isamaa ja Res Publica Liidust ei tulnud Reformierakonnale ettepanekuid koostöö alustamiseks,” lisas ta. “Kolmandaks koalitsioonipartneriks otsustasime kutsuda valimisliidu Kõigi Kodu, milles kandideeris mitmeid mõtteerksaid ja tegusaid inimesi,” lisas ta.

“Keskerakond tegi meile ettepaneku koalitsiooni loomiseks. Kattuvad arusaamad Jõgeva valla käekäigust, mis ühtisid ka Reformierakonna vaadetega, soodustasidki koalitsiooni tekkimist,” ütles valimisliidu Kõigi Kodu esindaja, Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni juhatajana töötav Rainis Uiga.

Ta on volikogu töös osalenud 11 aastat, olnud selle aja jooksul mitmete komisjonide esimees ja liige. Uiga kinnitas, et valimisliidu põhieesmärk on parandada elukeskkonda Jõgeva vallas. “Koalitsioonilepingus on selle eesmärgi saavutamiseks nimetatud mitmeid töid.  Näiteks tuleb jätkata kruusateede tolmuvabaks muutmist ning lumetõrjet talvel. Oluline on edasi arendada Kuremaa mõisakompleksi ja tervisekeskust ning Laiuse mäe piirkonda. Toetame isamaalist kasvatust, sealhulgas kodutütarde ja noorkotkaste tegevust koolides. Samuti algatame Toidupanga töö Jõgeva piirkonnas. Lisaks toetame omaalgatust ja külaliikumist. Koalitsioonilepingus on nimetatud väga palju töid, millega on vaja nelja aasta jooksul tegelda, ning usun, et koostöös suudame parandada elukeskkonda Jõgeva vallas.”

 

Senine vallavanem jätkab

Valimisliit on Uiga sõnul moodustatud Jõgeva valla aktiivsetest elanikest, kes jagavad ühiseid väärtusi ning on sõltumatud erakonnapoliitikast. “Igale uuele liikumisele pannakse alati suured ootused, seega tunnetame vastutust oma valijate ees. Valla juhtimisel ei pruugi olla eeliseid ega raskusi, tähtis on valimisliidu ühtsus, mida olen juba kogenud.”

Koalitsioonileppe põhjal peaks vallavanemana jätkama senine omavalitsusjuht Enn Kurg, kes on Keskerakonna kandidaat sellele ametikohale. Volikogu esimehe kandidaadiks esitas valimisliit Kõigi Kodu Rainis Uiga ja aseesimehe kandidaadiks Reformierakond ettevõtja Ain Viigi.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus