Jõgeva vallas on suurim teeninduspiirkond Vaimastvere kooli lasteaial

 

Kuremaal peetud Jõgeva vallavolikogu istungil kinnitati valla lasteaedade teeninduspiirkonnad. Kõige enam  paiku on seotud Vaimastvere Kooli lasteaiaga, mis on ette nähtud kümne küla lastele.

Vaimastvere kooli lasteaed on mõeldud Vaimastvere, Endla, Vägeva, Selli, Tooma, Kärde, Pedja, Kõola, Rohe ja Paduvere külas elavatele lastele. Kaheksast paigast koosneb Siimusti lasteaed-algkooli, seitsmest Laiuse Põhikooli lasteaia ja Kuremaa lasteaed-algkooli ning viiest Jõgeva aleviku lasteaia ja Kurista lasteaia Karukell teeninduspiirkond.

“Teeninduspiirkonnad tuli kinnitada vastavalt koolieelse lasteasutuse seadusele. Ühtlasi tingisid vajaduse selleks ka mõned muudatused. Näiteks Laiusel ei asu nüüd mitte enam iseseisev lasteaed, vaid Laiuse põhikooli lasteaed,” ütles vallvolikogu hariduskomisjoni esimees Väino Ling. Tema sõnul on Jõgeva vallas ka üsna rohkesti eelkooliealisi lapsi, kes lasteaias ei käi.

JAAN LUKAS 

blog comments powered by Disqus