Jõgeva vallas moodustati laiapõhjaline koalitsioon

 

Neljapäeva õhtul allkirjastasid 19-liikmelises Jõgeva vallavolikogus viis kohta saanud  valimisliit “Hea vald“, samuti viis kohta saanud Keskerakond, kolme kohta omav Reformierakond ning ühe koha pälvinud Isamaa ja Res Publica  Liidu saadikud koalitsioonilepingu omavalitsuse juhtimiseks järgmiseks neljaks aastaks. Vallavolikogus viis kohta saanud Rahvaliit jäi erimeelsuste tõttu koalitsioonist välja.

Koalitsioonipartnerid on kokku leppinud, et vallavolikogu esimehe koht kuulub valimisliidule “Hea vald“, aseesimehed valitakse samast valimisliidust ja Keskerakonna nimekirjast ning vallavanemaks saab apoliitiline isik, kes juhiks valda tegevdirektorina.

“Koalitsiooni loomisega alustasime juba ööl vastu 19. oktoobrit, mil pakkusime koostööd Keskerakonna ja Rahvaliidu saadikutele. Esmaspäeval pidasime läbirääkimisi Reformierakonna ning Isamaa ja Res Publica Liidu esindajatega,” ütles valimisliidu „Hea vald“ esinumber Aivar Kokk, kes koalitsioonikokkuleppe kohaselt on otsustatud valida vallavolikogu esimeheks. Aseesimeeste kandidaatideks on samast valimisliidust Alo Teder ning Keskerakonna nimekirjast Marek Saksing.

Vallavanem kui tegevdirektor

Kokk lausus, et koalitsiooni moodustamist soodustas suuresti see, et ühelgi neljast osapoolest polnud ambitsioone vallavanema ametikoha saamiseks. “Soovime ühiselt vallavanemaks leida sobiva kandidaadi, kes juhiks valda võimeka tegevdirektorina ning  tagaks koos oma meeskonnaga, et Jõgeva vald oleks üks tugevamaid ja edukamaid omavalitsusi Eestis.  Kui vallavanem valitud, hakkame põhjalikumalt mõtlema ka vallavalitsuse koosseisule. Oluline on see, et täidesaatvat võimu teostaksid inimesed, kellel on vallavanemaga hea koostöövalmidus ja vastastikune usaldus,” lisas ta.  

Aivar Koka sõnul jäidki volikogus viieliikmelise esinduse saanud Rahvaliiduga koalitsiooniläbirääkimised pooleli eriarvamuste tõttu vallavanema valimise teemal.

“Rahvaliit pakkus vallavanemaks eelmise volikogu esimeest Arvo Sakjast või  senist vallavanemat Saima Kalevit. Koalitsioonisaadikute enamus oli aga selles küsimuses teistsugusel arvamusel. Isiklikult pean nii Arvo Sakjast kui ka Saima Kalevit võimekateks poliitikuteks, hindan nende panust valla arendamisse ning loodan, et nad osalevad ka edaspidi aktiivselt kodupaiga elu edendamisel,” märkis ta.

Volikogus erinevad põlvkonnad

Keskerakonna valimisnimekirja  esinumbri Vello Luki sõnul võinuks oma ideede ja kavatsuste  poolest koalitsioonis olla ka Rahvaliit. “Valla edukäiguks  on aga kindlasti vaja ka tegusat opositsiooni,” nentis ta.  

Lukk leidis, et Jõgeva vallas loodud koalitsiooni teeb tugevaks mitmete pikaajaliste omavalitsustöökogemustega inimeste kuulumine vallavolikogusse. “Näiteks  oskab eksmaavanem Aivar Kokk kindlasti pakkuda tõhusaid lahendusi investeeringute valda toomiseks ka majanduslikult keerulises olukorras.  Valla arenguks ongi eriti oluline majanduse ja ettevõtluse areng ning uute töökohtade loomine, mis tagab omavalitsusele stabiilse tulubaasi,” märkis Lukk.

“Usun, et uues vallavolikogus sünnivad lahendused ja otsused, mis soodustavad põllumajandustootmise kui vallas kõige suurema tööhõivega valdkonna edasist arengut,” lausus volikogu liige Alo Teder

Vello Luki hinnangul on kindlasti teretulnud ka noorema põlvkonna esindajate saamine   vallavolikokku. “Kindlasti on nüüd põhjust värskeid mõtteid ja huvitavaid ideid loota,” tõdes Lukk.

“Kavatsen volikogus mõned mõtted välja pakkuda. Esmajärjekorras pean aga ise vajalikuks kogenumatelt volikogu liikmetelt õppida,” ütles Marek Saksing.

Konkreetsed ootused ja lootused

Reformierakonna valimisnimekirja esikandidaat Ain Viik toonitas, et erakonna eesmärk on jätkata nende ideede elluviimist, mis eelmises koalitsioonis pooleli jäid. “Eriti oluliseks peame jalgtee valmimist, mis viiks Siimustist Saduküla tee ääres asuva kalmistuni,” rõhutas ta.

Isamaa ja Res Publica Liidu ainuesindaja vallavolikogus Raul Taul ütles, et erakond võttis meelsasti vastu ettepaneku koalitsiooniga ühinemiseks. “Peagi tööd alustavas vallavolikogus on arvatavasti kõige keerulisem ja vastutusrikkam ülesanne eelarveküsimuste lahendamine praegustes majandusoludes. On oluline, et raha jätkuks kõikidele valdkondadele,” tõdes ta.

Valimisliidust “Hea vald” vallavolikokku valitud Kuremaa ujula juhataja Raivo Tralla sõnul võib vallavolikogu tööd võrrelda korvpallimänguga, sest mõlemal juhul sõltub väga palju tõhusast meeskonnatööst.

“Olen rahul, et volikogu koosneb töövõimelistest inimestest, kes peavad lugu oma tervisest, tegelevad selle hoidmise ja tugevdamisega. Kindlasti võiks volikogu istungeid edaspidi korraldada  ka paikades, kus on võimalik tervisespordiga tegelda,” avaldas arvamust Kuremaa perearst Anne Oras, kes valiti volikogusse Keskerakonna nimekirjas.

iii

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus