Jõgeva vallas jäi kümnest valimisjaoskonnast alles neli

Mais toimuvatel Euroopa Parlamendi valimistel ootab valijaid muudatus, sest kui varem oli Jõgeva vallas 10 valimisjaoskonda, siis edasistel valimistel on arv kahanenud neljani. Vastav otsus võeti vastu ka eilsel Jõgeva vallavalitsuse istungil.


Sellist muudatust on toetanud ka riik. „Valla valimisjaoskondade asukohad ja toimimise korra määrab kohalik vallavalitsus. Jõgeva vallas on meile teadaolevalt planeeritud kokku neli jaoskonda, kuid kolm neist oleks mobiilsed, mis tähendab, et eelhääletamise päevadel asuks hääletamisruumid igal päeval eri kohas,“ märkis riigi valimisteenistuse meedianõunik Kristi Kirsberg.

Linn võtab vastu kõik soovijad

„Oleme soovitanud omavalitsustele kaaluda mobiilsete hääletamisruumide loomist just seetõttu, et hääletamisvõimalused asuksid valijale võimalikult lähedal,“ lisas ta.

Esmaspäeval Jõgeva vallavalitsuses vastu võetud määrusega väheneb valimisjaoskondade arv seniselt kümnelt neljale. „Mobiilselt jätame alles kõik vanad kohad, kus siiamaani olid valimisjaoskonnad olemas. See tähendaks, et hääletada saab nagu varem, kuid varasema nelja päeva asemel vaid ühel päeval,“ rääkis Jõgeva vallasekretär Egle Lääne.

„Jõgeva linn võtab jätkuvalt kõik soovijad ka teistest jaoskondadest vastu, väljaarvatud valimispäeval,“ lisas Lääne. See tähendab, et eelhääletuse päevadel võivad kõik inimesed ka Jõgeva linnas oma hääle anda.

„Nii palju kui eelmiste valimiste ajal inimestelt küsisime, siis enamus ütles, et nad käiksid parema meelega Jõgeval hääletamas, kuna linnaga on ühendus parem,“ märkis Lääne. Seda, kuidas see võiks mõjutada valimisaktiivsust, Egle Lääne esialgu öelda ei osanud.

„Europarlamendi valimistel on aktiivsus võrreldes riigikogu valimistega niikuinii madalam. Kui inimene ei saa neli päeva oma piirkonnas hääletada, eks see võib osalust mõjutada. Kuid see on ka inimese enesedistsipliini küsimus, et kui ühel kindlal päeval saab hääle anda, kas seda kasutatakse,“ arvas Lääne.

Küll aga ei muutu tõsiasi, et valimispäeval saab, nagu ikka, valimiskasti endale koju kutsuda. „Eakate puhul rõhutaks, et tingimata ei pea olema haige või puudega. Kui valimispäeval pole transporti või mingit võimalust jaoskonda tulla, siis toome kasti koju. Iga hääl on oluline,“ rõhutas Lääne.

Põltsamaal head kogemused

Olgugi et 26. mail toimuvate Euroopa Parlamendi valimisteni on veel aega, käivad juba ettevalmistused. „Muretseme uusi kabiine ning hakkame komplekteerima jaoskonnakomisjone ja nende liikmeid. Riik valmistab ette materjale ja koolitusi,“ rääkis Lääne.

Sarnasel valimisjaoskondade vähendamisel on positiivne kogemus Põltsamaal, kus riigikogu valimiste ajaks vähendati jaoskondi kaheksalt viiele. „Euroopa Parlamendi valimisteks jätame samad jaoskonnad,“ rääkis Põltsamaa vallasekretär Janne Veski, kes lisas, et otsus sündis sellest, et paljud valimisjaoskonnad ei olnud enam põhjendatud.

„Enne ühinemist olid Põltsamaa valla ja Põltsamaa linna valimisjaoskonnad mõlemad linna territooriumil. Sellel ei olnud mõtet, seega viisime need kaks jaoskonda kokku. Eskus, kus oli madal valimisaktiivsus, tegime mobiilsed valimisjaoskonnad ja viisime kokku Adaverega. Sama oli Pisisaare ja Vägariga, mis olid enne Pajusi valla territooriumil,“ rääkis Veski.

Tema sõnul oli otsus õigustatud ning muutus läks võrdlemisi valutult.

Mustvee ei ole muudatustest oma hääletamisruumide võrgustikus riigi valimisteenistusele teatanud.

Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad:

  • valimisjaoskond nr 1 – Jõgeva linn (Jõgeva kultuurikeskus)
  • valimisjaoskond nr 2 – valimispäeval Jõgeva linn (Jõgeva kultuurikeskus); esimesel eelhääletamise päeval Siimusti alevik (Siimusti noortekeskus); teisel eelhääletamise päeval Kooli, Vaimastvere küla (Vaimastvere kool); kolmandal eelhääletamise päeval Laiuse alevik (Laiuse põhikool);
  • valimisjaoskond nr 3 – valimispäeval ja teisel eelhääletamise päeval, Palamuse alevik (Palamuse teenuskeskus, endine vallamaja); esimesel eelhääletamise päeval Kaarepere kultuurimaja, Kaarepere küla; kolmandal eelhääletamise päeval Kuremaa alevik (Kuremaa lasteaed-algkool);
  • valimisjaoskond nr 4 – valimispäeval ja kolmandal eelhääletamise päeval Torma alevik (Torma rahvamaja); esimesel ja teisel eelhääletamise päeval Sadala alevik (Sadala rahvamaja).
  •  
  • KERTTU-KADI VANAMB
blog comments powered by Disqus