Jõgeva vallajuhid kohtusid eakate ja puuetega inimeste esindajatega

Esmaspäeval kohtusid Jõgeva vallajuhid Piiri 1c hoone juures valla Pensionäride Ühenduse ja Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja esindajatega. Arutati võimalusi eakate ja puuetega inimestele ajutise päevakeskuse rajamist Jõgeva linnas.


Jõgeva Puuetega Inimeste Koda ja Pensionäride Ühendus on juba pikka aega päris oma ruumidest puudust tundnud – kohast, kus oleks võimalik pakkuda erivajadustega ja eakatele inimestele aktiivset toetavaid tegevusi ja teenuseid. Keskuse rajamist eakatele ja puuetega inimestele on vastu võetud Jõgeva linna arengukavas. Vallavolikogu sotsiaal- ja tervisearengukomisjon otsustas kõigi komisjoniliikmete poolthäälega septembris 2018. aastal käivitada multifunktsionaalse eakate keskuse/loomemaja Jõgeva linnas Lai tn 4 juba 2019. aastal.
„Eakatele ja puuetega inimestele on kindlasti vaja kohta, kus koos käia ja omavahel suhelda. See on väga vajalik, et oleks võimalik kodunt välja saada ja just endale sobival ajal. Koht peaks kindlasti asuma Jõgeva linna südames,“ tõdeb eakate inimeste eestseisja Mai Treial.
„Lai tn 4 hoone oleks kõige sobivam, sest sellel on hea juurdepääs, mis on oluline. Sisuliselt ei vaja selle maja esimene korrus suuri ümberkorraldusi, välja arvatud kaldtee. Tänased pakutud ruumid on järjekordne ajutise lahenduse võimalus, aga kui pikk on ajutine?“
„Jõgeva vallavalitsus peab oluliseks seda, et meie inimesed võimalikult kaua võimalikult aktiivsed püsiksid,“ rääkis abivallavanem Aive Tamm. „Et linnas vajavad lähiajal lahendamist erinevad ruumide küsimused, mis paraku võtavad aga paar aastat aega, siis kutsusime eakad kokku selleks, et arutada neile ajutiste ruumide rajamist Piiri tn 1 ruumidesse, kus saab aktiivselt koostööd teha ka noortekeskusega. See oleks kiire lahendus seniks, kuni eakatele päris oma koha rajada saame.“
Jõgeva Puuetega Inimeste Koda ja Pensionäride Ühendus esindajad tutvusid Piiri tn 4 võimalustega ja kogunevad tehtud ettepanekut arutama pärast 20. augustit.

ULVI TAMM

blog comments powered by Disqus