Jõgeva valla veebileht edastab kõige paremini vajalikku infot

Andmekaitse Inspektsioon korraldas kõikide Eesti omavalitsuste veebilehtede seire, kus selgus, et suurtest omavalitsustest käsitletakse ja edastatakse andmeid kõige paremini Jõgeva valla veebiküljel.


Andmekaitse Inspektsioon viis läbi traditsioonilise kohalike omavalitsuste veebilehtede seire, mille käigus vaadeldi olulise teabe avalikustamist kõigis Eesti 213 omavalitsuses.

 “Seire käigus vaadeldi üheksat aspekti: volikogu protokollide leitavust, kommunaalteenuste osutamise korda ja hinnateavet, eelarvet, palgajuhendeid, teavet sotsiaaltoetuste maksmise kohta ning taotlemise blankette, juurdepääsu võimaldamist piiranguta e-kirjadele, dokumendiregistris avalikus kasutuses olevatele dokumentidele piirangu märkimist, privaatsuspoliitika järgimist ning teavet avalike ürituste kohta,” vahendas inspektsiooni avalike suhete nõunik Margit Liivoja. 

Kolm Jõgevamaa valda paremad

Iga teabevaldkonna olemasolu hinnati ühe punktiga, seega oli võimalik saada maksimaalselt üheksa punkti. Paremateks hinnati omavalitsused, mille veebileht sai vähemalt 8 punkti, keskpärasteks omavalitsused, mille lehte hinnati vahemikus 4,75-7,75 punkti ning kõige kehvema hinde said veebilehed, mille tulemus jäi alla 4,75 punkti.

Omavalitsusi hinnati kahes kategoorias: väikesed omavalitsused, kelle tulud ei ületa kolme miljonit eurot, ning suuremad omavalitsused, kelle tulu on suurem kui kolm miljonit eurot. Üle Eesti saavutasid väikestest omavalitsustest maksimumpunktid nelja valla veebilehed: Halinga, Saare, Pajusi, Kaiu vald. Suurtest omavalitsustest olid  maksimumpunktide väärilised  viis valda: Türi, Põlva, Jõgeva, Raasiku ja Tamsalu vald. 

Andmete väärkasutus on karistatav

Kokkuvõttes hindas andmekaitseinspektsioon väikestest omavalitsustest kõige paremaks Halinga valla kodulehe ning suurematest Jõgeva valla veebilehe. Jõgevamaa omavalitsustest said seire tulemusel nii-öelda rohelise tule ehk kõrgeima punktiskoori lausa üheksa omavalitsuse veebilehed. Vaid neli omavalitsust Jõgeva maakonnast said keskpärase punktiskoori. Punasesse ehk kõige madalamasse sektorisse ei sattunud meie maakonnast ükski omavalitsus.

Andmekaitseinspektsioon juhib omavalitsuste tähelepanu asjaolule, et sageli kasutatakse veebilehtedel delikaatseid isikuandmeid vääralt.

“Kõige teravamalt hakkas silma, et omavalitsustes ei osata hinnata, kas dokument sisaldab piiranguga teavet või mitte. Inspektsiooni seisukohalt on sellise info avalikustamine dokumendiregistris lubamatu ja juhime tähelepanu, et see on karistatav,” märkis inspektsiooni avalike suhete nõunik.

EILI ARULA

Jõgevamaa omavalitsuste veebilehtede seire edetabel

omavalitsus            punkte

1.-3. Jõgeva vald    9

1.-3. Pajusi vald     9

1.-3. Saare vald      9

4.-8. Jõgeva linn    8,75

4.-8. Palamuse vald       8,75

4.-8. Põltsamaa linn       8,75

4.-8. Põltsamaa vald      8,75

4.-8. Tabivere vald        8,75

Pala vald 8

Torma vald 7,5

Puurmani vald 6,25

12.-13. Kasepää vald     5

12.-13. Mustvee linn      5

Allikas: Andmekaitse Inspektsioon

blog comments powered by Disqus