Jõgeva valla saunad on koroonatingimustes enamasti avatud

Koroonaaja tingimused on seadnud piiranguid mitme asutuse tööle. Saunateenus on üks neist, mille kasutamine ei ole päriselt võrreldav ajaga enne piiranguid. Sugugi mitte kõik ettevõtted pole seda väljakutset vastu võtnud.


Spordihoone Virtus saun on linnainimestele esialgse kava järgi suletud jaanuari lõpuni. Spordikeskuse juhataja Priit Toru sõnul ei ole saunateenuse pakkumine nende prioriteet. „Me ei saa riskida, et siin mingi kolle tekiks, sest siis tuleks kogu maja sulgeda. Sportimisvõimaluse pakkumine on meie põhitegevusala ning keskendumegi sellele. Loomulikult on spordiharrastajatel võimalus pesta. Teatud tingimustel on leibkonnal või perekonnal võimalus saun ette tellida,“ sõnas Toru.
„Loomulikult arvestame kõikide kehtivate nõudmistega,“ lisas ta. Tema tähelepanekut mööda on suurem osa avaliku sauna kasutajatest olnud ka keskmisest kõrgema vanusega, ehk nii-öelda riskigruppi kuulujad.
Teine koht, kus linnainimestel on võimalik saunas käia, on sotsiaalkeskus Elukaar. Elukaare saun on senini tegutsenud ja avatud olnud laupäeviti kaks tundi naistele ja kaks meestele.
„Me eeldame, et tulijad on terved, aga saunalise nimi pannakse kirja,“ teatati sealt. Tulija saabub ikka maskis ning kohapeal on desinfitseerimisvõimalus.
Ka Siimusti ja Jõgeva aleviku saunad tegutsevad suhteliselt tavapäraselt. Kultuuriseltsi Vanaveski hallata oleva sauna kohta ütles üks sauna hingi Vahur Kukk, et seal on käijaid olnud nagunii vähem kui lubatud, 50 protsenti sauna võimalikust täituvusest. Ka Siimusti saunanaine Eve Virks tõdes, et enamasti jõuavad inimesed sauna kahe-kolme kaupa ning reedeti sauna kasutavat paarkümmend inimest jagunevad suhteliselt ühtlaselt päeva peale ära. „Mina olen omaette ruumis. Tulijad on selleks ajaks, kui minuga suhtlevad, maskis, kohe sisenedes saab käsi desinfitseerida,“ rääkis Viks.
Saduküla saun igaks juhuks koroonatingimustes ei tegutse. Jõgeva valla kõige tuntumad, Kuremaa saunad „töötavad nii nagu vabariigi seadused lubavad,“ oli Kuremaa ujula juhataja Raivo Tralla napisõnaline.

ANDRA KIRNA

blog comments powered by Disqus