Jõgeva valla püüe maksukoormust vähendada jooksis liiva

Ligi kuu aja eest, 18. oktoobril avati Palamusel uute võimalustega lasteaed, mis oli kaasa toonud elavaid arutelusid juba alates projekteerimisest. Tänavu 26. septembril oli aga Jõgeva vallavalitsus saatnud KRC Ehitusele kirja, kus palus alustada läbirääkimisi lasteaiahoone võõrandamiseks Jõgeva vallale.


„Ootan teie pakkumisi ja tingimusi,“ märkis Jõgeva vallavanem Aare Olgo oma ehitusfirmale saadetud kirjas.

KRC Ehitus vastas vallavanema palvele eitavalt. „Arvestades, et KRC Ehitus OÜ on Palamuse alevikus Jõgeva vallale kuuluvale kinnistule lasteaiahoone ehitanud hankelepingu tulemusena omandatud hoonestusõiguse alusel, jääb meile selgusetuks, kuidas oleks võimalik muuta hoonestusõiguse tingimusi, ilma et mindaks vastuollu hankemenetluse reeglitega,“ väitis oma vastuses KRC Ehitus OÜ juhatuse liige Siim Kroodo, lisades, et hoonestusõiguse oluline osa muutub oluliseks siis, kui tähtaeg möödub. „KRC Ehitus OÜ on oma kohustusi täitnud hoolikalt ja ranges vastavuses lepinguga ning me loodame tulemusliku koostöö jätkumisele,“ märgiti vastuses.

Raske rahaline koorem

„See oli meie soov läbirääkimisi alustada, kuid KRC polnud sellega nõus,“ jäi Jõgeva vallavanem Aare Olgo saadetud kirja tagamaid avades napisõnaliseks, nentides, et läbirääkimisteks on vaja ühise laua taha mõlemat osapoolt.

Palamuse lasteaed toob vallale suure maksukoormuse, vallavanema sõnul makstakse aastas KRC Ehitusele umbes 240 000 eurot ja leping on sõlmitud 20 aastaks.

Maksukoormust lisab tõsiasi, et Jõgeva valla 2018. aasta lisaeelarvesse on rajatiste ja hoonete soetamise ja renoveerimise reale märgitud täiendav kulu 242 155 eurot, mille seletuses on öeldud, et tegemist on Palamuse lasteaiale mööbli soetamisega (126 650 eurot) ja päikeseelektrijaama projekteerimise ja ehitamisega (115 505 eurot). Küsimusele, kas see tõmbab valla võimalusi veel rohkem kokku, vastas Aare Olgo napisõnaliselt. „Jõgeva vald on suur vald, aga kindlasti teeb see meie olukorra kehvemaks,“ möönis ta. Endise Palamuse vallavolikogu esimees Terje Rudissaar enda sõnul kallimaks muutmist kommenteerida ei oska, kuid toona arvestati, et kui pakkumise summa peaks tulema kõrgem kui investeerimiseks arvestatud, võetakse osa mööblit vanast majast kaasa. „Ma olen aru saanud, et need asjad, mis on kasutuskõlblikud, lähevad Sadala lasteaiale, kus tehakse ümber- ja juurdeehitust,“ märkis Rudissaar.

„Ma olen kuulnud, et päikeseelektrijaama ehituseks tuleb lisarahasid. Eelarvekomisjon on täna, siis kuulen,“ ütles ta.

Kaarepere rühm kuhugi ei koli

Kaugemal tegutsev Kaarepere rühm jätkab vallavalitsuse loal ja lastevanemate soovil endiselt tegutsemist kohapeal. „Lapsevanemad käivad tööl enamasti Jõgeval või Tartus, Palamusele põikamine oleks lisakoormus. Kui saab lapse Kaarepere lasteaeda panna, siis on see oluliselt lihtsam,“ rääkis Olgo. Seega jääb Kaarepere lasteaiarühm edasi tegutsema.

Seda, et Jõgeva vald võiks uuesti proovida KRC Ehitusega läbirääkimistele asuda, Olgo ei välista. „Mingi aja pärast tõesti, millal, ei oska täpselt öelda,“ ütles vallavanem.

Terje Rudissaar märkis kõnealusest kirjast rääkides, et kohaliku omavalitsuse seaduse järgi pole valla ülesanne ehitamine ja kinnisvara haldamine. „Lepingus on kirjas, et omanik peab parandama, kui näiteks maja katus lekib või hoone välissein vajab värvimist. See on omaniku kohustus need tööd ära teha,“ tõi Rudissaar välja. „Ma julgen väita, et endine Palamuse vald tegi väga hea tehingu, ma olen kindel, et kümne aasta pärast oleme plussis,“ lausus ta.

KERTTU-KADI VANAMB

blog comments powered by Disqus