Jõgeva valla noorteklubid pakuvad mitmekülgset tegevust

Aktiivne ja edukas noorsootöö algas Jõgeva vallas 2001. aasta mais, kui vallavalitsuses asus noorsootöö spetsialisti töökohale Karin Tõnts. Sama aasta sügisel loodi järgemööda noorteklubid valla suurematesse keskustesse: Laiusele, Kuremaale, Jõgeva alevikku ja Vaimastverre. Siimustisse rajati noorteklubi 2002. aasta alguses.

?Kui Karin Tõnts Jõgeva valda noorsootöö spetsialistina tööle asus, tuli ta Laiusele noortega vestlema. Haarasin võimalusest kinni ja sain noorteklubi juhiks. Olen alati midagi teha tahtnud. Põhikoolis olin õpilasomavalitsuse juht ja sealt sain organiseerimispisiku,? rääkis Laiuse noortejuht Karmo Kurvits.

Aasta-kaks hiljem loodi seniste klubide baasil avatud noortekeskused (ANK). Tavalisest noorteklubist erineb ANK selle poolest, et tal ei ole liikmeid ning sinna võivad tulla kõik, kes soovivad. Lisaks toetab ANK noortealgatusi ja sotsiaalset arengut.

Jõgeva valla ANKid koonduvad MTÜ Jõgeva Valla ANK Ühendused alla, mille juhatuse esimees on Karin Tõnts.

2003. aasta alguses loodi Jõgeva Vallavalitsuse Noortekogu, mis koondab valla noorteklubide esindajaid ja Jõgeva vallas noortega töötavaid inimesi.

Nelja tegevusaasta jooksul on Jõgeva valda ehitatud või renoveeritud kolm noortekeskust: Siimustisse jaanuaris 2004, Vaimastverre oktoobris 2004 ning sellel sügisel valmis Jõgeva aleviku keskus.

Kohalikes noortekeskustes töötavad lepingulised poole kohaga noorsootöötajad. Noortejuhid alustasid tööd vabatahtlikena.

Nädalas on noortekeskused avatud 20 tundi. Selle aja jooksul on kõigil võimalus kasutada arvuteid ja internetti, kuulata muusikat ja vaadata televiisorit, tegeleda kokanduse ja näputööga, mängida lauamänge ning saada noorsootöö alast informatsiooni. Kõigis keskustes annavad noorsootöö arendamiseks omapoolse panuse vabatahtlikud töötajad.

Noortekeskused saavad majandamiseks toetust vallavalitsuselt. Pidevalt kirjutavad noortejuhid ka projekte, et pakkuda noortele mitmekülgset tegevust väljasõitude, ekskursioonide, koolituste näol ning igapäevaseks tegevuseks.

Üritustest on seni toimunud temaatilised noorteõhtud, diskod, töö-, puhke- ja seikluslaagrid, rahvusvahelised noorsoovahetused (Itaalias, Ungaris, Saksamaal, Lätis, Norras jpt Euroopa riikides) ja väljasõidud nii Eestisse kui ka välismaale, spordipäevad, õuemängude- ja perepäevad. Tänavu osales valla noortekeskuste ühisvõistkond Pärnus rahvusvahelise noortepäeva tähistamisel, kus maakondade vahelisel võistlusel saavutati napi kaotusega teine koht.

Pisut noortekeskustest

Siimusti

Siimustis tegutseb noortejuhina Monika Maasing. Lisaks aleviku noortele külastavad noortekeskust ka lastekodu lapsed ning Kiigemetsa kooli õpilased.

Pool keskuse hoonest on olnud kasutusel pea kaks aastat, kohe-kohe saab valmis kogu maja ning seega laienevad noortekeskuse võimalused. Samu ruume kasutavad ka kohalik külaselts ja kultuuriselts.

Siimustis on olemas koolitusteks kõik vajalik, alustades sobivatest ruumidest vastava tehnikani.

Möödunud suvi oli Siimusti noorte jaoks töine. Noored töötasid Paju talus ning käisid töö- ja puhkelaagris Elistveres ja Kassinurmes.

Laiuse

Laiuse noortekeskuse juht on Karmo Kurvits, kes alustas vabatahtlikuna nelja aasta eest. Tänavu aprillist on ta valla palgal.

Oma tegevust alustas noortekeskus Laiuse vanas seltsimajas, seejärel tegutseti kooli keldris, raamatukogus ning praeguseks on jõutud endisse õletuppa.

Lisaks paljudele teistele võimalustele on Laiuse noortekeskuses olemas ka poksikott ja lauatennis. Kui noortel hästi läheb, siis saavad nad endale ka fotolabori.

Noortekeskuse suurimad üritused on olnud “Suur Seiklus” aastatel 2002, 2003 ja 2004 ning “KYLA” 2005. Lisaks on Laiuse noored löönud kaasa ka mitmes rahvusvahelises projektis. Nende käe all valmis viis numbrit valla noortelehte “Pressitrykk”.

Jõgeva alevik

Noortejuhina tegutseb Sirle Schneider, samas tegutseva noorteklubi juhiks on kolm aastat olnud Margus Laanisto. Marguse eestvõttel on korraldatud noortekeskuse suurimad üritused Einar Kootikum ja Nipernaadi ning Sordivolle. Tegutsemisaastate jooksul on noortekeskus kahel korral kolinud ning tänaseks asub see vastvalminud ruumides Sordi saunaga ühes majas. Noortekeskuse uutes ruumides saavad kokku ka aleviku külaseltsi “Vanaveski” liikmed.

Erinevalt teistest valla noortekeskustest on Jõgeva Aleviku ANKis koroonalaud. Lisaks saavad küla nooremad osaleda ringis “Osavnäpp”. Tegutseb ka kuni 10-aastastele mõeldud pisinäpustuudio, kus tegeldakse meisterdamise, voolimise ja voltimisega, aga ka müramisega. Kahel korral nädalas tuleb kokku tantsuring, teisipäeval on sinna oodatud suuremad ja neljapäeval väiksemad. Juhendajaks on noorteklubi liige Marge Lapp.

Vaimastvere

Vaimastveres on noortejuhiks Ehtel Valk. Noortekeskus asub ühes majas õpilaskoduga, mille elanikud külastavad samuti keskust. Üritustest on traditsioonilised sõbrapäev ja spordipäevad. Noortel on lähemas tulevikus plaanis külastada Läti Vabariiki.

BIRGIT KASTEPÕLD

blog comments powered by Disqus