Jõgeva valla liitumisettepanek pole mõistlik

Olles eelnevatel aastatel koos mitmete spetsialistidega antud küsimusega tõsiselt tegelnud, ei näe ma maavanemana sellisel uuel omavalitsusel, millel puudub tugev tõmbekeskus, potentsiaali. Samuti ei lahenda taoline ühinemine haridusküsimusi, millele ühinemisettepanekus viidati, sest üheski vallas ei paikne näiteks mitte ühtegi gümnaasiumi.

1999.-2002. aastal on tehtud mitmeid uuringuid Jõgevamaa omavalitsuste liitumise otstarbekuse kohta. Nendele toetudes on välja toodud võimalikud tulevikuvisioonid, mis arvestavad jätkusuutlikkust ja arengupotentsiaali.

Tehtud on ka Põltsamaa regiooni nelja omavalitsuse (Põltsamaa linn ja vald, Puurmani ja Pajusi vald) kohta uuring, mis kaardistas inimeste haldusterritoriaalseid hoiakuid ja võimalusi. Lisaks on siseministeeriumi tellimusel tehtud mitmeid vastavasisulisi uuringuid ka avaliku halduse spetsialistide poolt.

Kõigile neile teaduslikele uuringutele toetudes pole ühelgi Eesti võimalikku haldusterritoriaalset jaotust kajastaval kaardil kujutatud taolist viit Jõgevamaa omavalitsust ühendavat üksust, millel puudub loogiline tõmbekeskus ning arenguperspektiiv.

Lisaks on 2000. aasta septembris kõigi viie omavalitsuse volikogudes vastu võetud otsused, mis esitati maavanemale ja millede kohaselt ei soovita muuta seniseid haldusterritoriaalseid piire. Tänaseks ei ole ma saanud vastavatelt volikogudelt ka uusi otsuseid, mis seniseid ümber lükkaksid.

MARGUS ORO, maavanem

blog comments powered by Disqus