Jõgeva valla lasteaedades hakatakse pakkuma ka tasuta õhtuoodet

Kui senini on Jõgeva vallavalitsuse hallatavates lasteaedades võimaldatud lastele tasuta hommikusööki, siis septembrikuust hakkavad lapsed saama ka tasuta õhtuoodet. Kaks toidukorda on tasuta neile lastele, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht koos vähemalt ühe vanemaga on Jõgeva vallas. Lõunasöögi eest tuleb vanematel maksta ja see on nii ka edaspidi.
Valla lasteaedades tasuta õhtuoote pakkumist näeb ette Jõgeva valla koalitsioonileping. 17. juunil otsustaski Jõgeva vallavolikogu viia valla lasteaedades tasuta hommikusöögi võimaldamist käsitlevasse määrusesse sisse muudatuse, mille kohaselt hakatakse lasteaedades tasuta pakkuma ka õhtuoodet.
Seoses sellega, et koolidele ostetakse nüüd toiduaineid ülevallalise hankega, on vaja ühtlustada ka lasteaia toidupäeva maksumus. Lasteaedade hoolekogudele on tehtud ettepanek kinnitada 1. septembrist toidupäeva maksumuseks  1,70 eurot. Sellest 0,9 eurot ehk lõunasöögi maksumuse tasuks lapsevanem, hommikusöögi ja õhtuoote maksumus (kokku 0,8 eurot) kaetaks Jõgeva valla eelarvelistest vahenditest.
Jõgeva valla lasteaedades käib praegu orienteerivalt 600 Jõgeva valla last, lisaks teistest omavalitsustest umbes 30–35 last. Kui praegu kulub tasuta hommikusöögile umbes 45 000 eurot aastas, siis tasuta õhtuoote lisandumisega tõuseks kulu umbes 96 000 euroni aastas.
VOOREMAA

blog comments powered by Disqus