Jõgeva valla ja lähiümbruse veemajandusprojekt lõpeb järgmisel aastal

Jõgeva vallas ja Jõgeva alevikus algasid möödunud aastal veemajanduse korrastamisega seotud tõsisemad tööd, millest osa on praeguseks valmis saanud ning osa ootab veel tegemist.

Kuremaa Enveko juhataja Margus Manguse sõnul sõlmiti käesoleva projekti raames ehitusleping veel Kärde ja Kurista küla veemajandustöödeks. Ees on ootamas üks hange, mille käigus korrastatakse Painküla ja Metsakatsejaama pumbajaamad. Manguse sõnul tasub projekti käigus valmis saanud olulisematest töödest mainida  nii Siimusti kui Laiuse reoveepuhasti rekonstrueerimist.

Jõgeva aleviku ja seda ümbritsevate lähiasulate veemajandustööd peavad valmis saama 2013. aasta kevadel ning teine projekt, mis hõlmab Jõgeva valla asulaid ning Puurmani valla Saduküla asulat, peab samuti 2013. aastal valmis saama. Praeguseks on leping sõlmitud riigihanke võitjaks osutunud OÜ-ga Wesiko

Kuristale on plaanis ehitada ka reoveepuhasti. Kuremaa Enveko juhataja sõnul ei tähenda praeguse taotlusega hõlmatud tööde lõpetamine 2013. aastal, et sellega kogu Jõgeva valla territooriumil vee- ja kanalisatsioonitrassid ning veemajandusega seotud rajatised korda saavad. Tulenevalt mitmetest tehnilistest põhjustest, ei hõlmanud projekt kogu Kuremaa alevikku, mille veemajandus saab osaliselt korda järgmisel aastal.

Jõgeva alevikule õnnestus koos Jõgeva linnaga taotleda veemajanduse korrastamiseks raha Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist, sest Jõgeva alevik asub Jõgeva linnaga ühisel reoveekogumise alal. Ühisveevärgi rajamisel ja rekonstrueerimisel kehtib nõue, et ühisveevärgi kasutajaid peab olema rohkem kui 50.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus