Jõgeva valda ootavad muutused

Jõgeva vallavolikogu võttis viimasel istungil vastu otsuse, millega muudetakse vallavalitsuse struktuuri ja ametnike arvu. See aitab vallavanema sõnul tööd paremini korraldada ja raha kokku hoida.


Nii asuvad uuest aastast tööle nõunikud, mõned osakonnad liidetakse või nimetatakse lausa ümber. Kõige suurem muudatus ootab ees sotsiaalosakonda, mis viiakse uuest aastast hoolekandekeskuse koosseisu. Vallaelaniku jaoks ei tähenda see aga suurt midagi, sest abi saab endiselt nii nagu alati. Vallaesindajad ise arvavad, et selline muudatus aitab keskenduda ka sotsiaaltoetuste arendamisele ning allasutusel õnnestub ressurssi paremini kasutada.
Väidetavalt aitab struktuurimuudatus kokku hoida 270 000 eurot, ent loodetakse tõsta ka teenuse kvaliteeti.
Muudatused on tingimata vajalikud. Ja kui juhtub, et soovitu paberile kirja pandust veel parem, on suurepärane. Iseenesest tekib küsimus, kuivõrd mõistlik on praegustes heitlikes oludes asuda ümberkorraldusi tegema, liiatigi inimesi koondama. Suuresti pole kindlust üheski sektoris ja aina raskenevad olud võiksid püüda pigem stabiilsuse poole. Plaanitav muutus võib jätta tööta tulevikus umbes kümme inimest.
Valla ametnikud on kodanikule ainsaks viisiks, kuidas võimuga suhelda. Ja kui ametnik on oma ametis pädev, valdkonnaga hästi kursis ja hea suhtleja, on elanik rahul. Jääb loota, et heitlik olukord ja planeeritav muudatus ei kaota vallast häid ametnikke, keda meil igaühel väga vaja on.

blog comments powered by Disqus