Jõgeva valda juhib Aare Olgo

Neljapäevasel Jõgeva vallavolikogu istungil valiti 16 poolthäälega Jõgeva vallavanemaks praegune Laeva vallavanem ja varasem Jõgeva linnapea Aare Olgo. Lisaks vallavanemale kinnitas volikogu ametisse kaks abivallavanemat – majandusvaldkonda hakkab juhtima endine Jõgeva abilinnapea Mati Kepp (SDE), hariduse, kultuuri ja spordivaldkonna eest vastutab senine Puurmani mõisakooli õppealajuhataja Arvo Sakjas (Keskerakond).


Jõgeva vallavolikogu liikmed said vallavanema valida koalitsiooni kandidaadi Aare Olgo (Keskerakond) ja opositsiooni kandidaadi Mihkel Kübara (Isamaa ja Res Publica Liit) vahel. Aare Olgo valimist vallavanemaks toetasid kõik koalitsiooni liikmed. Mihkel Kübar pälvis aga 11 häälega opositsioonisaadikute poolehoiu.

Vallavalitsusega liitub uuel aastal ka kolmas abivallavanem

Vallavanemana võtab Aare Olgo enda vastutusse personalitöö, finantsteemad, avalikud suhted ja valla mainekujunduse. Jõgeva vallavalitsuse meeskonnaga liitub kolmaski abivallavanem, kes hakkab tegelema sotsiaalvaldkonna ja tervisedendusega. “Võimaliku kandidaadiga on räägitud, kuid nime me veel ei avalda,” märkis Aare Olgo. Ta lisas, et kolmas abivallavanem asub tööle uue aasta alguses.

Ühtlasi kinnitas vallavolikogu ametisse seitsmeliikmelise vallavalitsuse, mille koosseisu kuulub vallavanem, kolm abivallavanemat ja kolm vallavalitsuse liiget, kelleks on Vello Lukk (Keskerakond), Urmas Astel (Keskerakond) ja Kalle Pint (Reformierakond). Valitsusse valitud volinike asemel asuvad volikogus asendusliikmetena tööle Kristian Vaarpuu (SDE), Enn Kurg (Keskerakond), Väino Ling (Keskerakond) ja Matti Tsahkna (Keskerakond).

Jõgeva vallavanema töötasuks määrati 3500 eurot kuus. Volikogu esimees hakkab teenima 90 protsenti sellest ehk 3150 eurot. Abivallavanemate töötasu moodustab 85 protsenti vallavanema palgast ehk 2975 eurot. Antud töötasude kehtestamise vastu olid EKRE, IRL-i ning valimisliitude Vooremaa ja Kõigi Kodu saadikud.

Valitud vallajuhid tahavad end kurssi viia suurvalla erinevate piirkondade tegemiste ja ootustega. Esmajärjekorras tuleb lahenda personaliküsimused ja struktuur paika saada.

“Meil on palju allasutusi, tahame kõiki neid külastada ning rääkida nende plaanidest,” lausus Olgo. “Tahan, et vald hakkaks korralikult tööle. Esimese sammuna on vaja vallavalitsusest kujundada töötav meeskond – juht ei tee üksi midagi. Jõgeva peab olema eluterve ja korralik vald,” rääkis vallavanem Aare Olgo.

Vallavanem ametis ka Laeva vallas, kuid võttis puhkuse

Kõige tähtsamaks sammuks peab ta linna, kolme valla, Puurmani ning Pajusi külade ühe mütsi alla toomist. Olgo tunnistas, et suure valla vallavanem on keeruline olla, ent töökusega saab kõigest üle. “Meil on tugev vallavalitsus, kogenud inimesed, saame hakkama,” kinnitas ta. Oma tugevuseks peab Olgo kogemusi nii Jõgeva abilinnapea ja linnapeana kui Laeva vallavanemana. Jõgeva valla juhtimisse võtan eelkõige kaasa suure töökogemuse. “Tänases olukorras on raske ilma selleta hakkama saada,” lausus Olgo. Jõgeva vallavanem selgitas, et ta on hetkel veel ametis Laeva valla juhina. “Lõpetan töö Laeva vallavanemana kohe, kui seal uus vallavalitsus paika pannakse. Praegu on mul Laeva vallast võetud puhkus, loodan, et sel ajal valitakse uus vallavalitsus,” sõnas Olgo.

Aare Olgo tõi tähtsamate projektidena välja uue põhikooli ehitamise, et valla õpilastel oleks tagatud nüüdisaegne koolikeskkond ning kvaliteetsed õppimisvõimalused. “Panustame võimalikult palju sotsiaalvaldkonda ning pöörame tähelepanu noorsootööle,” märkis vallavanem. Näidetena saab välja tuua tasuta toidu kõigile lasteaialastele ning hommikpudru kooliõpilastele. “Tahame juba varakult panustada laste ja noorte tervislikku eluviisi,” põhjendas Olgo. Lisaks on plaanis hakata gümnaasiumiõpilastele tasuta autosõidu algõpet andma. “Nii saavad noored juba varakult sõiduki juhtimise kogemused, teadmised liiklusohutusest ning nad on ka tööturul konkurentsivõimelisemad,” lausus vallavanem.

Abivallavanem Mati Kepp rääkis, et soovib esmajärjekorras eri piirkondade majandusvaldkonna inimestega vestelda, et vaadata koos üle töömahud ning komplekteerida meeskond. “Struktuuri paika sättimisel kasutame ära juba töötavad inimesed. Mõned neist tuleb ümber paigutada, osad soovivad aga pensionile minna,” rääkis Mati Kepp. Abivallavanem Arvo Sakjas kinnitas, et hariduse valdkonnaski on kiirelt vaja struktuur paika saada ning inimestega mehitada. Sakjas rääkis, et plaanis on Kuremaa spordikool korralikult käima panna. Noorsootöötajad tahavad teha ühe allasutuse, mille alla koonduvad valla kõik üheksa keskust. “Koolilõunad ja lasteaiatasud tuleb ühtlustada. Oluliseks küsimuseks on lasteaiaõpetajate palgad. Kuuldavasti paneb riik õla alla ja aitab omavalitsusi, kes ise panustavad,” loetles Sakjas mõningaid lahendamist nõudvaid teemasid.

Jõgeva valla ametnikud hakkavad töötama praeguse Jõgeva linnavalitsuse hoones. Teenuspunktid tegutsevad nii Palamusel kui Tormas. Seal on ametis inimeste küsimustele vastav juhataja, spetsialist ning sotsiaaltöötajad.

MARGE TASUR

blog comments powered by Disqus