Jõgeva vald võtab kasutusele reservid

Neljapäevasel istungil võttis Jõgeva vallavolikogu vastu  tänavuse aasta eelarve, millesse on tulusid  plaanitud 60 ja kulusid 68 miljonit krooni.

Jõgeva vallavolikogu esimees Arvo Sakjas märkis, et eelarve tulude ja kulude 8 miljoni kroonine vahe kaetakse 2008. aastal üksikisiku tulumaksust laekunud ja mullu kasutamata jäänud raha ning 6, 3 miljoni krooni suuruse laenu arvelt. „Tänavu võivad omavalitsused võtta laenu nende projektide teostamiseks, mida rahastatakse kas riiklikest või Euroopa Liidu programmidest. Jõgeva vallas  on Kohalike Omavalitsuste Investeeringute Kavast (KOIT-kava) eraldatud 4,9 miljonit krooni Siimusti Lasteaed-Algkooli nüüdisajastamiseks. Jõgeva aleviku vee- ja kanalisatsioonitrasside  renoveerimist rahastatakse aga Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist  ning Kuremaa Avatud Noorekeskuse uute ruumide ehitamist endisse postkontorihoonesse sihtasutuse INNOVE projektist.

Valla omaosalus on Jõgeva aleviku veevärgi- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimisel 2009. aastal 5 miljonit, Siimusti Lasteaed-Algkooli uuendamisel 900 000 ja Kuremaa noortekeskuse uute ruumide ehitamisel 345 000 krooni,” rääkis Sakjas, kelle sõnul hakkab Siimusti Lasteaed-Algkooli renoveerima riigihankel parima pakkumise teinud AS Merko Tartu.

JAAN  LUKAS

blog comments powered by Disqus