Jõgeva vald üllitas juubelialbumi

Raamatu on koostanud eelkõige spordiajakirjaniku ja ?ajaloolasena tuntud Tiit Lääne, kujundanud Indrek Kalev. Raamatu tekstiosa ei ole mahukas, ent võimaldab siiski ülevaate saada sellest, miks just praegu Jõgeva valla 140. aastapäeva tähistatakse ning missuguste ümberkorralduste tulemusena toonasest Jõgeva vallast tänapäevaste piiridega Jõgeva vald on kujunenud. Esitatud on ka valla 140-aastase ajaloo tähtsamate või iseloomulikumate sündmuste lühikronoloogia.

Suurema osa raamatust võtavad aga enda alla fotod (sealhulgas üsna vanad) ning koopiad Eino Veskise, Hillar Ümara ja Tiit Lääne erakogudes asuvatest dokumentidest. Näiteks leiab raamatust 1867. aastal tehtud sissekande Vaimastvere valla kohtutoimikute raamatusse, kust nähtub, et kohtumehed Jürri Ein ja Villem Saar ning abikohtumees Mart Karro panid allkirja asemel protokollile alla veel kolm risti. Raamatust leiab ka Siimusti kooli õpilase Ado Puusepa tunnistuse aastast 1916, samale mehele 1927. aastal väljastatud isikutunnistuse, 1942. aastal Kaarel Arakule välja antud liiklusloa, millega tal oli õigus järgmise 20 päeva jooksul Tartusse ja tagasi sõita jne. Niisama põnev ja väärtuslik on pildimaterjal, millel kajastuvad valla olulised paigad, sündmused, inimesed.

?Raamatu tegemine on keeruline, eriti siis, kui tahta panna sellesse ühe valla tervelt 140-aastane ajalugu,? ütles raamatu esitlemisel vallavanem Saima Kalev. ?Lõpuks otsustasimegi, et mahukatest tekstidest enam kõnelevad fotod ja dokumendid, ning tegime juubelialbumi. Et enamik pilte ja dokumente pärinevad üsna kaugest ajast, sai ka kujundus vana aja hõnguline.?

Nagu kõigi trükiste puhul, nii võib ka kõnealuse puhul vallavanema sõnul juhtuda see, et üks ja teine inimene sellel vigu hakkab leidma: kas on midagi olulist välja jäänud, midagi vähem olulist sisse saanud või on mõni fakt kellegi meelest vigane. Aga seda tuleb ette alati. Saima Kalev avaldas igatahes heameelt selle üle, et Tiit Lääne, kes Jõgeva valla kohta juba kaks raamatut koostanud, ka kolmanda teha võttis.

Valla aastapäevale pühendatud vastuvõtul viibinud said tuhandes eksemplaris ilmunud juubelialbumi kingituseks, Laiuse lossivaremetes peetud vallapäeval sai seda aga 250 krooni eest osta. Kes veel raamatust huvitatud, saab selle hankida vallavalitsusest sekretäri käest.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus