Jõgeva vald tunnustas aktiivseid noori

Möödunud nädalal, 4. detsembril tunnustas Jõgeva vald aktiivseid noori, kes on panustanud oma kodukoha noorsootöösse. Viiest valla noortekeskusest on tunnustuse pälvinuid kokku üheksa.

Valla noorte tunnustusüritus korraldati sel aastal esimest korda ning see otsustati siduda 1.– 7. detsembrini toimunud neljanda üle-eestilise noorsootöö nädalaga, mille teema oli “Noorsootöö kaasab mind”. See oli hea võimalus märgata neid, kes panustavad aktiivselt noorsootöösse, tõsta esile nii kohaliku tasandi otsustajate kui ka laiema avalikkuse silmis.

Enesekindlus ja omaalgatus

Vallas on viis noortekeskust ning loonud seal mitmekesised võimalused tegutsemiseks. Jõgeva vallavanema Enn Kure sõnul juhivad aktiivsed noored ja noortejuhid omavalitsuste tähelepanu noortekeskuse tegevuse vajalikkusele. Keskuste töös osalemine ning omaalgatus kujundavad noortest aktiivsed otsustajad meie riigis ja kaugemalgi.

Jõgeva valla noorsootöö vanemspetsialisti Monika Maasingu sõnul avaldab noorsootöös osalemine laste enesekindlusele positiivset mõju. Noortel on hea ülevaade kogukonnas toimuvast ning nad oskavad märgata ja võtta vastutust.

“Tunnustusürituse kandidaadid pakkusid välja noored ise ja noorsootöötajad. Hinnati omaalgatust, kaasalöömist, käitumist, aasta jooksul toimunud arengut. Noorte ettepanekul ei hinnatud välimust ega hindeid koolis. Iga keskus sai välja pakkuda ühe kuni kolm kandidaati,” rääkis Monika. Ta lisas, et mõni noor oli väga üllatunud, et teda aktiivseks ja tubliks peeti – ise ta nii ei arvanudki.

Noortele ja endistele kolleegidele oli tervituse saatnud ka valla eelmine noorsootöö peaspetsialist Sirle Schneider. Tema hinnangul on valla noored tublid ja hakkamist täis, nad teevad kõike suure huvi ja teotahtega. Noorsootöö on järjepidev protsess, mille tulemusi kohe ei märka, ent tulevikus avalduvad omandatud oskused ootamatult. Pidev noorsootöös osalemine valmistab lapsed tulevikuks ette. Nõnda läks ka Jõgevamaa gümnaasiumi abituriendi, Jõgeva alevikus elava  Karoliniga. “Aktiivset tüdrukut võib näha pea kõigil Jõgevamaa noorteüritustel. Ta on alati kohal, valmis kaasa rääkima ja tegutsema,” kiitis Monika.

Kutsus teised kaasa

Kõik sai alguse sellest, et Karolin läks noortekeskusse ja tundis kohe, et sealne õhkkond kutsub tegutsema.

“Hakkasin üritustel käima ning vaatasin, kuidas asjad käivad – tundsin, et just seda tahangi teha,” sõnas Karolin. Neiu sõnul tiivustab teda veelgi enam tegutsema tunnustus.

Praegu abituuriumiõpingutega hõivatud tüdruk püüab vähemalt korra nädalas aleviku “noortekasse” jõuda. Viimati sai keskus jõulukaunistused ning kirja sai pandud ka  omaalgatusprojekt. “Läheme Rakvere ja Tartu kodutute loomade varjupaika. Viime loomadele süüa ja asju, mida seal vajatakse. Kõik on juba korraldatud, seltskond koos, kokkulepped ning projektitoetus olemas,” rääkis Karolin.

Aktiivsele gümnasistile on oluline, et asjad liiguksid ja teised tuleksid kaasa. “Kahju, et Sirle on nüüd eemal. Tema tahtis teha ja kaasas ka noori. Kuid nüüd on meil võimalus ise teha,” nentis tüdruk.

Karolini hinnangul on need kogemused tekitanud huvi õppida projektikirjutamist, noorsootööd ja ettevõtlust. “Tahan edaspidigi kohalikus elus osaleda,” kinnitas ta.

Aktiivsete osalejatena on silma jäänud ka Tuuli ja Kätlin. Sirle kirjeldas tüdrukuid kui häid kaaslasi, kellega koos võiks isegi luurele minna. 

Tublid ja asjalikud

Laiuse noortekeskusest pälvisid tunnustuse Heli ja Rauno. “Mulle meeldis, et tunnustamise juures pole oluline, kas tunnustataval on koolis kõik “viied” ja kas ta lõpetab medaliga. Näiteks kui mul oli vaja koolis kauem tööl olla, siis tegi Heli uksed lahti ja tegeles väikestega. Kui oli vaja aga põrandat värvida, siis tuli Rauno appi,” rääkis lapsepuhkusel olev noorsootöötaja Kristin Noormägi Laiuse noorte tunnustamisele esitamise põhjustest.

</font>

Praegu Laiuse noortekeskuses ametis olev Kadri Allas lisas, et kõik noored on Laiusel väga tublid ja asjalikud.

Siimusti noorsootöötaja Laidi Grauen kinnitas, et tal oli päris keeruline oma noorte hulgast tublimaid valida. “Olen kõige kauem tööl olnud ja tublisid on nii palju. Lõpuks otsustasin, et valin ühe tüdruku ja poisi. Valiku tegemisel lähtusin tänavustest tegemistest,” rääkis Laidi. Siimusti noortekeskusest pälvisid tunnustuse Deymon-Brait ja Kelly. “Deymon on poiss, kes on olemas, teeb kõik ära ja osaleb alati. Kelli puhul hindasin tema aastast arengut, ta on suure positiivse sammu astunud,” selgitas Laidi.

Kuremaa noorsootöötaja Annika Tuvike esitas tunnustamiseks Johanna. Annika sõnul tuli valik kergelt. “Kui ma mõtlesin nende paari aasta peale, mil olen Kuremaal töötanud, siis kõikide tegemiste ja algatuste juures on Johanna käsi mängus.”

Noorsootöötaja Eveli Leego leidis aga Vaimastvere “noortekast” Sandra, kes on alati aktiivne, südamlik ja aitab väiksemaid.

Jõgeva vald tänas päevakangelasi piduliku õhtusöögiga Kantküla Veski külalistemajas.

Jõgeva valla noorte tänuüritusel tunnustati

Siimusti noortekeskus: Kelly Tõnisson ja Deymon-Brait Naudre

Jõgeva aleviku noortekeskus: Tuuli Tiidor, Kätlin Raudsepp,  Karolin Küngas

Kuremaa noortekeskus: Johanna Murd

Laiuse noortekeskus: Rauno Lääne ja Heli Ingurova

Vaimastevere noortekeskus: Sandra Merila. 

i

MARGE TASUR

blog comments powered by Disqus