Jõgeva vald tunnistati kõige koolitussõbralikumaks omavalitsuseks

Eile Põltsamaa Kultuurikeskuses peetud täiskasvanud õppija nädala “Loovus ja innovatsioon” avaüritusel kuulutati Jõgeva vald käesoleva aasta kõige koolitussõbralikumaks omavalitsuseks.

  

Jõgeva valla esindajaid tunnustasid pidulikul tseremoonial haridus- ja teadusminister Tõnus Lukas ja Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni (ETKA) Andras juhatuse esimees Ene Käpp.

“Nii Jõgevamaa kui ka kogu Eestis kõige koolitussõbralikuma omavalitsuse tiitli saamine on meile ootamatu ja meeldiv üllatus,” ütles Jõgeva vallavanem Saima Kalev. Tema sõnul on vallavalitsus püüdnud igati toetada võimalikult paljude vallaelanike osalemist koolitustel ja enesetäiendustel.

“Õppimas on käinud nii vallavalitsuse töötajad kui ka mitmete külaseltside esindajad ning mõistagi ei tohi unustada töötute enesetäiendamise tähtust. Koolitusele oleme kaasa aidanud selle läbiviimiseks sobivate ruumide võimaldamisega ja mitmesugusel muul viisil,” rääkis vallavanem.

Jõgeva vallavalitsus on  toetanud oma töötajate initsiatiivi osaleda Euroopa Liidu elukestva õppe programmides. Näiteks osales haridus- ja kultuuritöö peaspetsialist Marika Prave  SA Archimedes programmi Grundtvig projekti kontaktseminaril Pariisis. Jõgeva vallavalitsus on  olnud ka ise mitmete koolituste tellija ja koordineerija, kus on olnud võimalik osaleda vallaelanikel.

Maakondlikule konkursile kõige koolitussõbralikuma omavalitsuse  tiitli taotlemiseks esitas Jõgeva valla Jõgeva aleviku kultuuriselts Vanaveski, üle-eestilisele voorule aga täiskasvanud õppija nädalat ette valmistav maakondlik komisjon.

“Praegusel ajal on keeruline, kui isegi mitte võimatu hakkama saada ilma loova mõtlemise ja innovaatilise tegutsemiseta. Seepärast mõistkem täna algava XII täiskasvanud õppija nädala motot “Loovus ja innovatsioon” üleskutsena: rohkem loovust ja uuenduslikkust! Peame õppima enam kasutama oma loovust ning rakendama uuendusi oma töös,” ütles maavanem Viktor Svjatõsev.
Tema hinnangul on elukestva õppimise olulisust raske üle tähtsustada. “Loodan, et seda nädalat iseloomustav suurem tähelepanu täiskasvanuharidusele jätkub kogu järgmise aasta jooksul. Eelmisel aastal osales elukestvas õppes iga kümnes inimene, kelle vanus jääb vahemikku 25-64 aastat. Selle poolest oleme tublimad kui n-ö keskmine eurooplane, kuid jääme veel alla Põhjamaadele, kus täiskasvanud õppijate osakaal ühiskonnas on suurem.”
Sel aastal 2.-9. oktoobrini toimuv loovuse ja innovatsiooni ideest kantud XII täiskasvanud õppija nädal algas 2. oktoobril Põltsamaal. Avaüritusel tunnustati õppijaid, koolitajaid, koolitussõbralikke organisatsioone ja omavalitsusi.
Täiskasvanud õppija nädala ehk TÕNi raames leiab sihtasutuse Archimedes hariduskoostöö keskuse eestvõttel 5. oktoobril aset Grundtvigi päev, mille toimumispaik on sedapuhku Tartu Kutsehariduskeskus. Nädal jätkub e-õppe päevaga 7. oktoobril ning päädib 9. oktoobril XIII täiskasvanuhariduse foorumiga, mille teemaks on “Täiskasvanuharidus ja meedia”.
Täiskasvanud õppija nädala liikuv infokandja õpibuss alustas oma teekonda juba 8. septembril ja liigub Eestimaa teedel kuni 10. oktoobrini. Lisaks üleriiklikele üritustele toimub kogu nädala jooksul arvukalt ettevõtmisi kõigis Eesti maakondades.

 JAAN LUKAS 

blog comments powered by Disqus