Jõgeva vald soovib naabritega ühinemisläbirääkimisi pidada

Neljapäevasel istungil tegi Jõgeva vallavolikogu Torma, Palamuse, Puurmani ja Pajusi valla volikogudele ettepaneku alustada ühinemisläbirääkimisi.

Jõgeva vallavolikogu esimees Aivar Kokk märkis, et tänane majanduslik olukord ergutab omavalitsuste ühinemise temaatikaga taas tõsisemalt tegelema.

„Jõgeva vallavolikogu liikmed leidsid, et käesoleval ajal on parem koos edasi minna ja nii tegime naaberomavalitsustele ühinemisettepaneku. Mõistagi ei tähenda see ühinemist lähitulevikus, vaid samm-sammult edasi minekut. Praegu oleks eelkõige päevakorras koostöövõimaluste otsimine, mille läbi saaks kokku hoida valitsemiskulusid ja ning sel moel rahvale kõikidel elualadel  paremat avalikku teenust pakkuda.

Loodetavasti selgub järgmistel volikogu istungitel, missugustes omavalitsustes läbirääkimiste alustamise vastu huvi tuntakse ja kus soovitakse iseseisvalt jätkata,” rääkis Aivar Kokk, kes on seisukohal, et ühinemisläbirääkimistel tuleks eelkõige keskenduda haridusvaldkonnale.

„Usun, et haridusvõrgu ühtse juhtimise alla minek soodustab kindlasti senisest parema keskkonna loomist nii õppimiseks kui õpetamiseks,” rõhutas ta.

„Koostöö haridusvaldkonnas, kus kõige rohkem raha kulub, on väga vajalik. Vastasel korral on koolid vaid linnas ja maakoole varsti enam polegi. Suuremas omavalitsuses on aga maakoolide püsimajäämiseks paremad tingimused, iseasi, mitmeklassilistena nad säilivad, sest laste arv väheneb ju igal pool,” ütles vallavolikogu hariduskomisjoni esimees, Vaimastvere põhikooli direktor Väino Ling.

„Võimalikel liitumisläbirääkimistel tuleks analüüsida ja arvestada igat aspekti. Ettevõtja vaatevinklist suhtun suurema omavalitsuse loomisse positiivselt. Nii muutub majanduskeskkond tugevamaks ja mitmekülgsemaks, tekivad eeldused uute töökohtade loomiseks,” ütles Jõgeva vallavolikogu aseesimees, osaühingu Kivikuvand juhatuse liige  Marek Saksing.

Torma vallavanem Riina Kull ütles, et tõenäoliselt arutab Torma vallavolikogu Jõgeva vallavolikogu ettepanekut ja otsustab, kas alustada ühinemisläbirääkimisi.

„Meile on samasisuline ettepanek tulnud ka Mustvee linnavolikogust, kuid seni pole sealse volikogu esindajad oma mõttekäiku tutvustamas käinud,” nentis Kull.

„Tänase seisuga pole ametlik ühinemisettepanek Jõgeva vallast veel meile jõudnud. Kui see saabub, arutab volikogu ettepanekut ja võtab oma seisukoha. Mõistagi on tarvis küsida ka vallarahva arvamust,” ütles Pajusi vallavanem Reet Alev.

Puurmani vallavanema Rauno Kuusi sõnul on haldusreform  arutlust vääriv teema. „Muudatused haldussüsteemis peaksid kindlasti toimuma. Puurmani vallalal on selles valdkonnas võimalik kaaluda mitmeid variante. Ühes suhtes on meie tõmbekeskuseks Põltsamaa, samas on Saduküla piirkond rohkem seotud Jõgevaga,” tõdes Kuus.

Palamuse vallavanem Urmas Astel märkis, et omavalitsuste ühinemine peaks ennekõike algama Jõgeva linna ja valla liitumisest ning huvi ja soovi korral võiksid nendega edaspidi liituda ka ümberkaudsed vallad.

Põhjusel, et Jõgeva linn on teinud Jõgeva vallale ühinemisettepaneku, otsustaski vallavolikogu moodustada Jõgeva linnavolikoguga läbirääkimisteks komisjoni, kuhu kuuluvad volikogu esimees Aivar Kokk, vallavanem Enn Kurg, Alo Teder valimisliidust Hea vald, Ain Viik Reformierakonna, Väino Ling Keskerakonna, Arvo Sakjas Rahvaliidu fraktsioonist ning Raul Taul Isamaa ja Res Publica Liidu esindajana.  

„Kui Jõgeva linnaga läbirääkimised algavad, oleme neile  valmis kaasama ka esindajaid Torma, Palamuse, Puurmani ja Pajusi vallast, kellele ühinemisettepaneku tegime,” kinnitas  Aivar Kokk.    

JAAN LUKAS  

blog comments powered by Disqus