Jõgeva vald soovib müüa AS Seitungi aktsiad

Neljapäevasel Jõgeva vallavolikogu istungil arutati eelnõu, millega palus Jõgeva vald luba müüa vallavara.


„Jõgeva vald omab osalust kahes äriühingus. AS-is Seitung omame kaht aktsiat väärtusega 1200 eurot ning Rääbise Põllumajanduse OÜ-s üht osakut väärtusega 84 eurot. Osalemine äriühingus ei ole kohaliku võimu teostamiseks vajalik,“ põhjendas oma kõnes Jõgeva vallavanem Aare Olgo.

Lisaks vihjas ta kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse paragrahv 37-le, mis keelab kohalikul omavalitsusel omada aktsiaid ja osakuid, mida ei loeta likviidseks varaks.

Vallavolikogu toetas eelnõud 22 poolthäälega, 1 saadik jättis hääletamata.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus