Jõgeva vald sai konservatiivse eelarve

Üleeilsel vallavolikogu istungil kinnitatud Jõgeva valla eelarvet nimetasid erinevatesse fraktsioonidesse kuuluvad volikogu liikmed konservatiivseks ja märkisid vajadust kärbete tegemiseks peaaegu kõigis eluvaldkondades. Samas tõdeti, et investeerimiseks spordile ja kultuurile on vaatamata majanduslikult keerulisele ajale piisavalt palju võimalusi leitud.   

Jõgeva vallavolikogu aseesimees ning volikogu kultuuri- ja spordikomisjoni aseesimees Marek Saksing märkis, et põhjaliku ja mõttetiheda eeltöö tulemusena sai vald praegustesse majandusoludesse sobiva eelarve.

“Kokku hoida tuli peaaegu kõikides valdkondades. Positiivsena tuleb aga märkida, et jätkuvalt leitakse võimalusi Kuremaa kui paikkonna ajaloo ning kultuuri ja spordi vaatevinklist olulise paiga väljaarendamiseks. Selle paiga käekäigule aitavad aga väga palju kaasa ka kohalikud eestvedajad. Kuremaa ujula juhataja mõtleb pidevalt, kuidas spordirajatist külastajatele mugavamaks ja atraktiivsemaks muuta. Siinsetel suusaradadel käivad aga sõitmas spordisõbrad kogu Eestist. Kuremaa lossile on plaanis paigaldada uus katus ja vahetada välja vihmaveesüsteemid. Korrastamist vajaks ka lossi fassaad ning ajast ja arust küttesüsteem. Mõistagi peab aga kaasa aitama teistegi valla paikade edukale käekäigule, kusjuures ennekõike vajavad tähelepanu need, mille areng praeguseks unarusse jäänud,” tõdes Saksing. 

Koolide ülalpidamiskulud pole vähenenud

Kohaliku omavalitsuse hoolivat suhtumist kultuuri- ja seltsiellu tõestab aga Saksingu sõnul ka tasuta kontsertide korraldamine ja toetus mittetulundusühingutele.

“Põhiline laekumine eelarvesse tuleb ikka tulumaksust. Mõneti annab tunda ka kurb alatoon, sest kõikideks mõistlikeks vajadusteks pole raha jätkunud. Vähendamised ulatuvad enamasti viie kuni kümne protsendi piiridesse. Eluliste valdkondade jaoks,  näiteks koolide ülalpidamiseks oleme püüdnud siiski raha hoida,” ütles kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Vahur Kukk. “Eelarve vastuvõtmisele eelnesid huvitavad ja sisukad diskussioonid. On ka eelistused, mida mõned saadikud paremini tunnevad ja seetõttu neid ka rohkem kaitsevad,” nentis ta. 

Tulevad ka lisaeelarved

Eelarve- ja majanduskomisjoni aseesimees Ain Viik usub, et käesoleval aastal tuleb Jõgeva vallavolikogul veel vastu võtta üks või kaks lisaeelarvet. “Loodan väga, et tulumaksu laekumine kujuneb suuremaks, kui oleme eelarvesse praeguseks planeerinud. Usun, et mõõnaperiood hakkab läbi saama, ettevõtjatel on rohkem tööd ja nad saavad ka töötajatele paremini palka maksta.”

Volikogus opositsiooni moodustavad Rahvaliidu esindajad hääletasid aga eelarve kinnitamise vastu. Rahvaliidu fraktsiooni saadik Saima Kalev märkis, et põhimõtteliselt võib koalitsiooni välja pakutud eelarvega nõustuda, kuid ei saa leppida töötutele ja teistele riskirühmadele mõeldud rahade vähendamisega.

“Opositsioon peab oma seisukohti kaitsma. Leian siiski, et Jõgeva vallas tegeldakse töötutega piisavalt. Pealegi leidub inimesi, kellel endal puudub huvi tööd leida. Näiteks olen ka ise pidanud firmasse teistest maakondadest töölisi palkama,” ütles volikogu aseesimees Marek Saksing.  

Jõgeva valla 2011. aasta eelarve

*Tuludeks plaanitud  3 536 413.00 eurot

*Kuludeks   4 045 889.01 eurot

*Finantseerimistehinguteks 509 476.01 eurot

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus