Jõgeva vald sai esimese eelarve

Neljapäevasel Jõgeva vallavolikogu istungil võeti eelarveprojekti teisel lugemisel vastu 2018. aasta eelarve. Sellega sai haldusreformijärgne uus Jõgeva vald endale esimese eelarve.

Vallavanem Aare Olgo kinnitas, et eelarve pandi kokku põhjaliku meeskonnatööna, kus eriti suure panuse andis vallavalitsuse finantsjuht Kaja Ferschel-Pärn. „Tegemist on uue ja paljusid piirkondi hõlmava omavalitsuse eelarvega,“ tõdes ta.  Suuremaid kulutusi nõudvate objektidena nimetas Olgo Jõgeva põhikooli uue hoone ja Palamuse lasetaia ehitamist.

„Eelarve pole ideaalne. See koosneb mitmetest sisenditest. Olen aga õnnelik, et see on olemas. Küllap tuleb vastu võtta lisaeelarveid, mis seda vastavalt reaalsele elule korrigeerivad,“ ütles eelarvekomisjoni esimees Peep Põdder. Eelarve projekti heakskiitmisest komisjonides andsid teada ka teiste komisjonide esimehed: Marek Saksing (kultuuri- ja spordikomisjon), Andrei Fedossovski (arengu- ja reformikomisjoni ), Kristian Vaarpuu (haridus- ja noorsookomisjon) ja Jaano Terras (majanduskomisjon).

„Loodame, et kui hakatakse menetlema lisaeelarveid, arvestatakse ka opositsiooni ettepanekutega,” ütles Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni esimees ning riigikogu liige Aivar Kokk.

Jõgeva valla 2018. aasta eelarves on põhitegevuse tuludeks 17 245 559 eurot, millest 9 033204 laekub maksudest. Põhitegevuse  kuludeks kokku on 16 515 079 eurot, finantseerimistegevuseks on kavandatud kokku 2 277 556 eurot.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus