Jõgeva vald sai eelarve

Jõgeva vallavolikogu võttis oma möödunud neljapäevasel istungil vastu valla tänavuse eelarve. Tulusid on sellesse planeeritud 60 056 262 krooni ulatuses, kulusid 65 619 891,60 krooni ulatuses. Sellest 5 563 629,60 krooni moodustavad finantseerimistehingud.

Jõgeva vallavolikogu esimehe Aivar Koka sõnul on tänavuse eelarve tulud planeeritud mullustest vaid 250 000 krooni ehk 0,4 protsendi võrra väiksemad, kulude poolt on aga koomale tõmmatud tervelt kolme miljoni krooni võrra. Kokkuhoiu koha pealt annavad eeskuju ka vallajuhid ise: vallavalitsus ja -volikogu on kumbki oma kulutusi vähendanud enam kui kümne protsendi võrra.

„Paar miljonit krooni oleme jätnud stabiliseerimis- ja reservfondi: siis ei pea me juhul, kui tulusid planeeritud mahus ei laeku, hakkama nuputama, kust lisaraha võtta,“ ütles Aivar Kokk.

Pangalaenu on vallal tänavu plaanis võtta viis miljonit krooni ning see on ette nähtud Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist rahastatavate vee- ja kanalisatsiooniprojektide omaosaluse katmiseks. Volikogu esimehe sõnul on Jõgeva vallavalitsus ja –volikogu kogu aeg konservatiivset eelarvepoliitikat ajanud ning tänu sellele on valla laenukoormus väike.

Nagu ikka, on ka tänavu kõige suuremad summad planeeritud haridusele, sealhulgas alus- ja huviharidusele. Et haridusasutuste hooned ei oleks aga ainult koolipere käsutuses, vaid teeniksid kogu piirkonna huve, on eelarves ette nähtud raha ka aulate ja spordisaalide avaliku kasutamise kompenseerimiseks.

Ka Vaimastvere kandi rahva saunamured leiavad lahenduse kohaliku kooli baasil: valla eelarveraha eest renoveeritakse koolihoones asuv saun ning kindlatel nädalapäevadel ja kellaaegadel hakkab see toimima avaliku saunana. Ihu harimas ja ujumas saavad Jõgeva valla kodanikud käia ka Kuremaa ujulas, kusjuures reedeti kella 18-20 ja laupäeviti kella 12-14 pole neil selle eest vaja maksta. Samadel aegadel on käigus ka valla kinni makstud ujulabussid.

„Et Jõgeva vallas käivituvate vee- ja kanalisatsiooniprojektide tagajärjel vastavate teenuste hinnad vallaelanikele paratamatult tõusevad, pakumegi inimestele teatud kompensatsioonina tasuta ujula kasutamise võimalust,“ ütles Aivar Kokk.

Tänavustest suurematest ettevõtmistest mainis volikogu esimees veel Kuremaa lossi renoveerimistööde järjekordset etappi, Siimusti sauna renoveerimist, kõnniteede ehitamist Vaimastverre ning Siimusti aleviku ja kalmistu vahele, Jõgeva aleviku lasteaia saali projekteerimist jne. Sootuks uusi tuuli tõotab valda tuua aga Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus poolt EASile esitatud taotlus Painküla tööstuspargi I etapi väljaehitamise rahastamiseks. See etapp hõlmab infrastruktuuri (veevärk, kanalisatsioon, elektrisüsteemid ja platsid) väljaehitamist ning nii mõnigi ettevõte on andnud nõusoleku projekti omalt poolt toetada. Rajatav infrastruktuur jääb valla omandisse ja võimaldab edaspidi otsestki tulu teenida, loodavate töökohtade kaudu tõusvast kaudsest kasust rääkimata.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus