Jõgeva vald on valmis Kuremaa tehnikumi tervikvarana üle võtma

Kuremaa Põllumajandustehnikumi omanduses on praegu paiknev õppeasutuse peahoone ehk Kuremaa loss, spordihoone, ühiselamu ning farmikompleks.

“Kuremaa tehnikumi hooned ja muu vara on Jõgeva vald nõus üle võtma vaid tervikuvarana. Plaanis on osa varast välja rentida, et nii teenida raha Kuremaa infrastruktuuri väljaarendamiseks,» märkis Jõgeva vallavolikogu esimees Aivar Kokk. Tema sõnul võiks senistes Kuremaa tehnikumi hoonetes avada gümnaasiumi spordiklassid ning korraldada täiendõpet. «Ei maksa kaotada lootust, et Kuremaal kutsehariduse andmine jätkub,” lausus ta.

Vara vastu on huvi
Kuremaa Põllumajandustehnikumi direktori kohusetäitja Vaino Mölderi sõnul ei tekita nendele hoonetele omaniku leidmine erilisi raskusi. «Huvi Kuremaal kinnisvara omada peaks olema suur seetõttu, et asula on saamas atraktiivseks puhke- ja turismikeskuseks. Ühiselamu peaks sobima hästi majutamispaigaks turistidele ja puhkajatele,» märkis ta.

Vaino Mölder usub, et huvi hakatakse tundma ka Kuremaa tehnikumi farmikompleksi vastu. Keerulisemaks võib kujuneda omaniku leidmine mõnedele väiksematele hoonetele, mis praegu tühjana seisavad.

Jõgeva maavanem ja ühtlasi Kuremaa Põllumajandustehnikumi nõukogu esimees Margus Oro märkis, et tehnikumi hoonete ja muu vara kui riigivara edasise saatuse otsustab valitsus.

«Lähtudes riigivaraseadusest, pakutakse seda vara esmajärjekorras ministeeriumidele ja teistele riigiasutustele, kes on hoonete haldamisest huvitatud. On ka võimalus, et teatud tingimustel ja vastastikuste kokkulepete korral võib vara omanikuks saada Jõgeva vald.

Lossi seisukord rahuldav
Muinsuskaitseameti Jõgevamaa vaneminspektor Helju Sihver märkis, et vastavalt Muinsuskaitseseadusele on kinnismälestise ostueesõigus riigil või kohalikul omavalitsusel. Kui need instantsid ostust huvitatud pole, pakutakse vara erasektorile. «Kuremaa lossi ehituslik seisukord on praegu rahuldav,» ütles Sihver.

Jõgeva vallavolikogu praegune koosseis hakkas juba esimestel tegevusnädalatel Kuremaa tehnikumi edasist käekäiku arutama. “Kohtumisel tolleaegse haridus-ja teadusministri Mailis Rannaga (nüüd Mailis Reps – toim.) jõudsime kokkuleppele, et Kuremaa tehnikum jääb alles. Põllumajandustehnikumi arenguks investeeriti 2 miljonit krooni. Praegu on aga Kuremaa Põllumajandustehnikum otsustatud ühendada Luua Metsanduskooliga. Paneb mõtlema, miks haridus-ja teadusministeerium pole teinud kõike selleks, et Kuremaa tehnikum jätkanuks tööd ka tulevikus. Usun, et kui kohalik omavalitsus poleks protsessi sekkunud, oleksime pidanud tehnikumi peiesid juba varem pidama,” tõdes vallavolikogu esimees Aivar Kokk.

Aivar Kokk teatas sedagi, et 23. jaanuaril annavad asjatundjad Kuremaa lossis nõu seoses eesootavate koondamisporbleemidega.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus