Jõgeva vald on tasunud ka alkoholi võõrutusravi eest

Ühekordse toetusena aitas Jõgeva vald tasuda juhilubade vahetuse eest, maksis kinni kahe inimese kutsetunnistuse ja koolituse, eluaseme vahetusel tekkinud transpordi eest jne. Paljusid pikaajalisi töötuid vaevasid Nettani sõnul tervisehädad, millele polnud keegi tähelepanu pööranud, sest töötutel ei olnud ravikindlustust. 21. juhul saadi inimesele töövõimetuspension.

2004. aastal said 11 inimest tööle, töövõimetuspensionile, aasta lõpuks jäi tööta veel neli inimest. 2005. aastal võtsid mõned end uuesti  töötuna arvele. Tööd sai 22 inimest, aasta lõpuks jäi töötuna arvele 24 valla kodanikku. 2006. aasta lõpuks tegelesid valla sotsiaaltöötajad 14 inimesega.

Nettani hinnangul on kõige raskem nende heitunutega, kel pole motivatsiooni tööturule naasta.

Juhtumipõhine individuaalne lähenemine töötuse vähendamiseks oli ühe omavalitsuse jaoks uudne ja vabatahtlik tegevus. Jõgeva vallas alustati töötutega tegelemisega kaks ja pool aastat varem, kui liituti ESFi projektidega Jõgevamaa Omavalitsuste Aktiviseerimiskeskuses.

“2004. aastal oli Jõgevamaal 2000 töötut, neist pooled pikaajalised, kellest omakorda iga viies kuni seitsmes vajas püsivat abi. 42 protsenti olid olnud tööta üle viie aasta, maksimaalselt 20 aastat,? tõdes Nettan. Praeguseks on olukord aga kardinaalselt muutunud, inimestele on antud teadmisi ja kogemusi, mida nad on osanud kenasti rakendada.

Jõgeva valla sotsiaaltöö peaspetsialist küsitles oma töö jaoks 14 aktiviseerimiskeskuse projektides kaasa löönud Jõgeva valla kodanikku. “Rehabilitatsiooni rakendamine on parandanud pikaajaliste töötute teadmisi oma olukorrast. Tööotsinguil peetakse pärast seda oluliseks ametlikku infot, varem usaldati rohkem sõpru ja tuttavaid, nüüd on olulisem sotsiaaltöötaja, tugiisik ja tööturuamet,? ütles Nettan, kelle sõnul peetakse oluliseks professionaalset nõustamist ja juhtumipõhist lähenemist. Tähtsaks peeti ka suhtlemist, rühmatööd ja teistelt õppimise võimalust ning ka koolitust. “Kui töötu ise ei taha, pole mingil viisil võimalik teda tööturule tagasi viia,? lõpetas ta.

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus