Jõgeva vald kinnitas stipendiumi saajad

Jõgeva vallavalitsuse istungil kinnitati viis Jõgeva valla õpilasstipendiumi saajat. 2019/2020. õppeaastal saavad 1000eurose stipendiumi Jõgevamaa gümnaasiumi õpilased Triinu Tõnts, Teele Olgo, Märt Välba ja Cerle Siim ning Tartu kutsehariduskeskuse õpilane Rando Vöörmann.


Stipendium makstakse välja kümnes võrdses osas septembrist juunini, ent väikese erandiga: septembri stipendiumi saab kätte koos oktoobri omaga. Kui õpilane katkestab õpingud, siis stipendiumi maksmine lõpetatakse. Iga stipendiumisaaja võib kulutada saadud raha oma soovi kohaselt ning aruannet hiljem esitada pole vaja.

Jõgeva vallavalitsus annab ühel õppeaastal välja kuni viis stipendiumi. Tänavu esitati stipendiumi saamiseks seitse taotlust, millest komisjon valis välja viis. Jõgeva vald soovib õpilasstipendiumiga tunnustada vallas elavaid noori ja ergutada neid saavutama häid tulemusi nii õppimises kui ka muudel aladel. Stipendiumi määramisel on olulised õpitulemused, ent rõhk on ka õpilase mitmekülgsusel ja aktiivsusel.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus