Jõgeva vald eraldas raha Laiuse linnuse väravaava konserveerimiseks

Jõgeva vallavolikogu eraldas möödunud nädalal eelarve stabiliseerimisreservist 5184 eurot Laiuse linnuse väravaava konserveerimiseks.

Laiuse ordulinnuse peasissepääsu kohal asuv müür on lagunenud ning sealt langevate kivide tõttu on see muutunud linnuse külastajatele ohtlikuks. Jõgeva vallavanem Enn Kurg selgitas volikogule, et väravaava konserveerimine oli vallal kavas juba eelmisel aastal, kuna aga tollal esitatud pakkumised tööde teostamiseks osutusid oluliselt kallimaks, siis lükati see käesolevasse aastasse. Vallavalitsus taotles kümnemeetrise müürilõigu konserveerimiseks möödunud aastal muinsuskaitseametilt toetust 40 000 eurot, omaosaluseks planeeriti tollal 6454 eurot.

“Käesoleva aasta eelarves on meil selleks tegevuseks summad küll planeeritud, kuid puudu on siiski 5184 eurot,” ütles vallavanem. Jõgeva valla tänavuses eelarves on tööde tegemiseks ette nähtud 6500 eurot, muinsuskaitseamet eraldas riigieelarvest lisaks 5000 eurot. Tegelikke rahalisi võimalusi arvestades vähendas vallavalitsus riigihanke korraldamisel konserveeritava müürilõigu laiust kuue meetrini. Hankele laekunud viiest pakkumusest osutus odavaimaks E&G OÜ esitatud pakkumus maksumusega 15 684 eurot, lisaks on projekti autori (FIE Urmas Arike) poolt esitatud hinnapakkumine muinsuskaitselise järelevalve tegemiseks summas 1000 eurot. Seega on ava konserveerimise tegelik maksumus kokku 16 684 eurot, mis ületab valla eelarves olemas oleva summa 5184 euroga.

E&G OÜ poolt esitatud odavaima pakkumuse kinnitas Jõgeva vallavalitsus 17. märtsi korraldusega edukaks. Enn Kure sõnul on pakkuja avaldanud soovi sõlmida vallavalitsusega leping,  kuid vallavalitsus ei saa seda enne teha, kui kõigil planeeritavatel töödel on rahaline kate olemas.

Vallavolikogu majanduskomisjoni esimees Väino Ling ütles, et ka majanduskomisjon ei leidnud olukorra lahendamiseks muud varianti, kui vajamineva summa eraldamist stabiliseerimisreservist. “Vähemalt neile, kes väravast läbi lähevad, likvideerime nüüd ohu,” ütles Väino Ling, lisades, et ohtlikuks jäävad linnuse varemed ka pärast väravaava lähiümbruse konserveerimist. “Kivid kukuvad seal mitmelt poolt ning silt ohtlikkuse kohta tuleb sinna kindlasti alles jätta. Mis nendest varemetest edasi saab, on täitsa tõsine küsimus tulevikuks. Leian, et muinsuskaitse peaks Jõgeva vallale selles küsimuses rohkem appi tulema.”

i

MATI ALEV

blog comments powered by Disqus