Jõgeva vald ei soovi põhikooli rekonstrueerimist rahaliselt toetada

Jõgeva vallavolikogu lükkas möödunud kolmapäevasel istungil üksmeelselt tagasi Jõgeva linnavalitsuse ettepaneku, millega sooviti vallapoolset rahalist osalust projektis “Jõgeva põhikooli rekonstrueerimine ja laiendamine”.

Vallavolikogu poolt linnavalitsusele saadetud kirjas märgitakse, et Jõgeva vald ei hakka projekti partneriks rahalise omaosalusega, kuid vajadusel ollakse valmis esitama toetuskirja investeeringu vajalikkuse kohta.

“Nüüdisaegsel õpikeskkonnal on kindlasti oluline osa õppeprotsessis ja moodne koolihoone koos lisavõimalustega on tugevad argumendid lapsevanemale ja lapsele kooli valikul,” kirjutatakse pöördumises. Samas avaldatakse kahetsust selle üle, et linn ei kaasanud naaberomavalitsust projekti juba selle ettevalmistavas staadiumis. “Teete ettepaneku, et Jõgeva valla esindaja osaleks edaspidi koolihoone projekteerimistööde arutelul. Kahjuks ei kaasatud Jõgeva valla esindajaid protsessi alguses, mille käigus toimusid renoveeritava hoone valik ja muud ettevalmistavad tööd.”

Vallavanem Enn Kurg ütles, et vald ei ole investeeringuid tehes seni üle omavalitsuse piiride läinud. “Kui me oleme uuendanud Kuremaa ujulat või muid objekte, kus on samuti väga palju teistest omavalitsustest pärit kasutajaid, oleme sinna investeerinud oma raha ning sellega ka hakkama saanud,” lausus vallavanem. “Linnavalitsuse küsitud osalust suurusjärgus 250 000 eurot ei ole me praegu valmis panustama. Kui sellest on aga tulu, anname me kinnituskirja, et peame seda projekti vajalikuks ja piirkonna jaoks oluliseks.”

Volikogu majanduskomisjoni esimehe Väino Lingi sõnul jäi ka komisjon seisukohale, et vald ei ole valmis 250 000 euro panustamiseks linna haridusse. “Jõgeva valla koolides on piisavalt vabu kohti, siis võime me valla lapsed ka valla koolides ära koolitada,” lausus Ling.

Vallavolikogu esimees Rainis Uiga lausus, et kuna vallas ei ole veel tehtud otsuseid koolivõrgu korrastamise osas, ei näe ta hetkel võimalust investeerida Jõgeva linna.

Jõgeva linnavalitsus pöördus novembris Jõgeva, Pajusi, Torma ja Puurmani vallavalitsuse poole ettepanekuga, et nimetatud omavalitsused osaleksid omapoolse rahalise panusega projektis “Jõgeva põhikooli rekonstrueerimine ja laiendamine”. Nelja valla territooriumil elab Jõgeva põhikooli 706 õpilasest ligi 35 protsenti. 185 õpilasega Jõgeva vallale tegi linnavalitsus ettepaneku panustada projekti elluviimisse 250 000 eurot, 33 õpilasega Pajusi vallalt oodati 10 000-eurost panust. Torma ja Puurmani vallas elab võrdselt 14 Jõgeva põhikooli õpilast, mõlemale omavalitsustele tehti ettepanek panustada 5000 eurot. Ka Pajusi, Torma ja Puurmani vallavolikogud otsustasid jaanuarikuistel istungitel, et ei soovi Jõgeva põhikooli hoone rekonstrueerimise projektis osaleda.

Jõgeva linnapea Aare Olgo tunnistas, et eitavat vastust saada ei ole kunagi meeldiv. Pea kolmandik Jõgeva põhikooli õpilastest on pärit Jõgeva vallast. Seetõttu eeldasime, et vald paneb
põhikooli rekonstrueerimisele osaliselt oma õla alla. Sellises olukorras tundub, et vald justkui ei väärtustaks oma õpilasi.”

Olgo sõnul ei tohi lapsed poliitikute otsuste pärast mingil juhul kannatada. Kindlasti meeldib ka valla lastele ja nende vanematele õppida tänapäevases, paremate tingimustega koolis. Loodame, et kuigi Jõgeva põhikool annab ka praegu väga head haridust,  paraneb õppetöö kvaliteet tingimuste paranemisega veelgi. Koolihoonete rekonstrueerimist ja uute ehitamist soovivad paljud omavalitsused ja konkurents Euroopa Liidu raha saamiseks on väga tihe. Lootsime, et Jõgeva valla osalemine projektis tõstab meie positsiooni pingereas. Loomulikult teeme põhikooli korda igal juhul, vaatamata sellele, et vallas ei ole riigimehelikku käitumist. Eeltöödega oleme ajagraafikus. Kindlasti arvestame koolihoone puhul nii Jõgeva valla kui teiste lähikonna valdade lastega,” lisas ta.

i

MATI ALEV

blog comments powered by Disqus