Jõgeva vald annab kultuurivaldkonna aastapreemiaid

Jõgeva vald ootab kultuurivaldkonna aastapreemiate kandidaatide esitamist kuni 29. novembrini. Valla kultuurivaldkonna aastapreemiaid jagatakse kolmes kategoorias.


Loomingupreemia antakse autorile, interpreedile, autorite või interpreetide kollektiivile, kelle looming on oluliselt rikastanud nii Jõgeva valla kui kogu maakonna kultuurielu. Korraldajapreemia antakse kultuurikorraldajale (isikule, kultuurikollektiivile, seltsile, ühendusele), kelle korraldatud üritus on oluliselt rikastanud Jõgeva valla kultuurikeskkonda ja tõstnud Jõgeva valla mainet elaniku- ning turistisõbraliku vallana.

Kogukonnapreemia antakse Jõgeva vallas tegutsevale seltsile või ühendusele, kelle korraldatavad üritused aitavad hoida piirkonna kultuuritraditsioone ja kes on koostööaldis teiste ühenduste, ettevõtjate ja omavalitsusega ning on tuntud ja hea mainega elanike seas.

Preemia suurus on 300 eurot eraisikule ja 500 eurot kollektiivile või ühendusele. Ettepanekut esitades tuleb kirja panna ettepaneku esitaja, aastapreemia kategooria ja ettepaneku põhjendus.

Esitatud ettepanekuid hindab haridus- ja kultuuriosakond, kaasates vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni liikmeid. Aastapreemia saajad avalikustatakse Jõgeva vallavalitsuse tänuüritusel kultuuritöötajatele.

Vooremaa

blog comments powered by Disqus