Jõgeva uute koolide töökollektiivid on komplekteeritud

Segadus Jõgeva haridusmaastikul hakkab lõppema, sest nii Jõgeva põhikooli kui Jõgevamaa riigigümnaasiumi õpetajaskond on paika pandud. Täpsustamisel ja kinnitamata on veel vaid mõned üksikud ametikohad.

  

Enim õpetajaid asub tööle Jõgeva põhikoolis, kus neid on veidi üle viiekümne ning kellest pea pooled töötavad praegu Jõgeva gümnaasiumis. Ka kooli direktor ja õppealajuhataja on sama kooli taustaga — Taisto Liivandi ja Anneli Jäme. Riigigümnaasiumis alustab septembris tööd veidi üle kahekümne õpetaja, kelle hulgas on enim Jõgeva ühisgümnaasiumi pedagooge. Jõgeva ühisgümnaasiumi ja gümnaasiumi õpetajate hulgast ei jätka sügisel selle linna koolides tööd umbes kakskümmend pedagoogi.

Jaanuari alguses Jõgevamaa gümnaasiumi direktoriks valitud Alo Savi tunnistas, et õpetajate värbamine oli pikk ja kurnav protsess. “Ligi kahekümnele ametikohale kandideeris seitsekümmend üks õpetajat. Õpilasnõustaja kandidaate oli kuus ning õppealajuhataja kohta soovis kaheksa inimest. Mul on kahju, et gümnaasium suurem pole, sest tööd tahaks pakkuda paljudele headele pedagoogidele. Kahjuks tuli praegusel hetkel heade kandidaatide vahel väga raskeid valikuid teha. Vaadates nimekirja ja olles vestelnud kõigi valituks osutunud õpetajatega, usun, et meist kujuneb tugev meeskond, kes suudab üles ehitada elujõulise ja konkurentsivõimelise gümnaasiumi,” kinnitas Savi. 

Töökoha saanutel rõõmustada ei sobi 

Jõgeva põhikooli direktor Taisto Liivandi selgitas, et ka neil oli õpetajate otsimise konkurss äärmiselt keeruline protsess. Avaldusi ligi viiekümnele ametikohale laekus üle saja, vestlusele pääses umbes kuuskümmend kandidaati. Ainukesed ametikohad, kuhu kandideeris sama palju inimesi, kui vajati, olid poiste kehalise kasvatuse õpetaja. Neidude kehalise kasvatuse õpetaja kohta soovis kaheksa kandidaati, kellest tööle võeti kaks.

Põhikoolis alustab tööd ka seitse mujalt koolidest või otse koolipingist tulnud õpetajat. “Hea meel on, et meile tuleb tööle ka noori ja ambitsioonikaid õpetajaid. Meie mõte oligi leida võimalusel noori õpetajaid, kes tahavad uue kooli üles ehitamisel kaasa aidata, seda arendada ja kujundada,” kinnitas  põhikooli direktor Taisto Liivandi. Siiski tunnistas ta, et  meesõpetajate osakaal on pisut väike ning ta lootis just noori mehi rohkem kooli tööle saada.  

“Ma arvan, et meil sai komplekteeritud väga hea ja töökas kollektiiv,” märkis Liivandi.  

Samas nentis koolijuht, et õhkkond tema praeguses koolis on ikkagi murelik, sest tosin Jõgeva gümnaasiumi praegust õpetajat uutes koolides tööd ei jätka. “Meeleolu on ikkagi rusutud. Nendel, kes töö said, ei sobi ka õnnelik olla, kui osad kauaaegsed kolleegid on tööst ilma,” muretses direktor ning nentis, et kahjuks pole ta võlur, kes kõigile praegustele pedagoogidele töökoha saaks garanteerida. “Et õpilaste arv väheneb, väheneb ka õpetajate arv kogu Eestis,” tõdes direktor. Jõgeva ühisgümnaasiumi kollektiivist ei jätka linna uutes koolides umbes kümme õpetajat. 

Kuulujutte ei maksa uskuda 

Septembrist tööd alustav Jõgevamaa gümnaasium on paari kuuga astunud suure sammu edasi. Tänaseks päevaks on koolil kollektiiv paika pandud, valitud ka kolm õppesuunda ning koostööpartnerid. 10. klassi astujad saavad alustada õppimist reaal-, humanitaar- või loodusainete suunal. Uus õppeaine on  gümnaasiumis näiteks hispaania keel. Õppeinfo süsteemina võetakse kasutusele Inglise Kolledžis välja töötatud õppeinfoprogramm “Stuudium”. Kokkulepped koostööks on Jõgevamaa gümnaasiumil Jõgeva kunstikooliga, nõustamiskeskusega, sihtasutusega Jõgeva Sport ja ka Jõgeva põhikooliga.

Põhikoolile komplekteeritakse praegu majanduspersonali, konkursi tähtaeg on homme. Järgmise sammuna hakatakse planeerima klasside paigutust kahe kooli vahel. Lisaks ajanappusele, sunnib põhikooli juhtkonda nende otsustega kiirustama ka laste, õpetajate ja lastevanemate huvi. “Kõik muretsevad ja soovivad teada saada, kus edasi töötatakse ja õpitakse, kuid sellega tuleb tasakaalukalt toimetada. Liiguvad igasugused kuulujutud, mis tõele ei vasta. Klasside jaotumine kahe kooli vahel peaks selguma nädala jooksul,” rääkis Liivandi. 

Jõgeva põhikool

Õpetajaid 52

Jõgeva gümnaasiumist 27

Jõgeva ühisgümnaasiumist 18

Mujalt 7

Direktor Taisto Liivandi (Jõgeva gümnaasium)

Direktori asetäitja õppekasvatusalal: Anneli Jäme (Jõgeva gümnaasium)

Täpsem info: www.jpg.edu.ee 

Jõgevamaa gümnaasium

Õpetajaid 22

Jõgeva gümnaasiumist 7

Jõgeva ühisgümnaasiumist 9

Mujalt 6

Direktor: Alo Savi (Jaan Poska gümnaasium)

Täpsem info: jogevagymn.kovtp.ee 

Mõlemas koolis hakkab töötama 4 õpetajat.

i

EILI ARULA

blog comments powered by Disqus